หน้าแรก OHO4SALE.COM
กดที่นี่เพื่อกลับไปยังหน้าเว็บปกติ
ตลาดซื้อขายสินค้า ประกาศฟรี โฆษณาฟรี ทั่วประเทศ

 
 

รหัสประกาศ : 28161
หลักสูตรฝึกอบรม Lean ตzธรรมศาลา อzเมืองนครปฐม

กดที่รูปและรอสักครู่ เพื่อดูภาพขยาย

 
 
 
 

หลักสูตรฝึกอบรม Lean

ระบบการผลิตแบบลีน
(Lean Manufacturing System)
หลักการและเหตุผล หลักสูตรฝึกอบรม Lean

ระบบการผลิตแบบลีนนั้นเป็นระบบที่มองเรื่องของการกำจัดความสูญเปล่า หรือกิจกรรมที่ไม่เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และบริการ (Non Value Added Activity) โดยเฉพาะความสูญเปล่า 7 + 1 ประการ (7+1 Wastes) ซึ่งการจะกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นนั้นระบบลีนจะใช้เครื่องมือ (Lean Tools) เข้าช่วยสนับสนุนเพื่อให้องค์กรบรรลุสู่ True North concept ของลีนซึ่งเป็นในทางอุดมคติ (Ideal State) คือ On demand immediate, One by one (Zero changeover), Zero Defect, Zero Waste and Lowest cost, Zero Accident เทคนิคหนึ่งของลีนในการกำจัดกิจกรรมที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม (Non Value Added) โดยเฉพาะความสูญเปล่าตัวร้ายอย่างสินค้าคงคลัง (Inventory) นั้น คือการใช้สายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping) ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นภาพกว้างขององค์กร เพื่อดำเนินการปรับกระบวนการให้มีการไหลอย่างต่อเนื่อง

 
 
 
 
(Flow) การผลิตที่มีการดึงงานโดยกระบวนการถัดไป (Pull) ตลอดจนการดำเนินการสู่ความสมบูรณ์แบบ (Perfection) ตามแนวคิดของระบบการผลิตแบบลีน
วัตถุประสงค์
1zwz เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจถึงหลักการและแนวคิดของระบบการผลิตแบบลีนและสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค/เครื่องมือลีน
2zwz เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจ ถึงขั้นตอนในการดำเนินการระบบลีนและเข้าใจความสูญเปล่า (7+1 Wastes) ที่เกิดขึ้น
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
Leader, Foreman, วิศวกร, หัวหน้างาน, ผู้บริหารระดับต้น-สูง และผู้สนใจทั่วไป
จำนวนผู้เข้าอบรม
25 – 30 คน / รุ่น
เนื้อหาหลักสูตร : หลักสูตร 2 วัน
เวลา กิจกรรม
วันที่1
8zwz30-12zwz00 - หลักการสำคัญของการผลิต
- ประวัติของระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing History)
- ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System)
- ความหมายและแนวคิดการผลิตแบบลีน (Lean Thinking)
- การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
- แนวคิดต้นทุน และกำไรของลีน
- 5 ขั้นตอนของการดำเนินการลีน (5 Steps of Lean)
12zwz00-13zwz00 พัก
13zwz00-16zwz30 - ความสูญเปล่า 7+1 (7+1 Wastes) และ 3 MU
- Wastes Identification และ 3 Gen
- ผลที่ได้จากการทำลีน
- ความแตกต่างของการผลิตแบบดั้งเดิม และการผลิตแบบลีน
- Lean vs Six Sigma
วันที่2
8zwz30-12zwz00 - สายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping)
- 5สzwz และการจัดการสถานที่ปฏิบัติงาน (5S and Visual Factory)
- A3 Process Management
- Batch Production and One piece flow
- ทฤษฎีข้อจำกัด (Theory Of Constraints: TOC)
- การปรับเรียบสายการผลิต และเวลาแท็ค (Leveling Production and Takt Time)
- การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็ว (Quick Changeover)
12zwz00-13zwz00 พัก
13zwz00-16zwz30 - การบำรุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance)
- การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Overall Equipment Effectiveness)
- ระบบดึง (Pull System)
- การป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
- ระบบคัมบัง (Kanban System)
- มาตรฐานการทำงาน (Standardized)
- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen)
- Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING COzwz, LTDzwz
16/2 หมู่ 6 ตzwzมาบแค อzwzเมือง จzwzนครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: xxx-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: xxx-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518
เว็บไซต์ : wwwzwzbigqzwzcozwzth
Email : info@bigqzwzcozwzth

 
 
 
 
กดแชร์
twitter facebook google+

รับสอน : สอบถาม บาท

ที่ตั้ง : ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

จำนวนผู้ชม : วันนี้ 0 รวม 4866 ครั้ง

วันที่ประกาศ : 30 กรกฎาคม 2556

วันหมดอายุ : 13 กันยายน 2556

ผู้ประกาศ : อุดมศักดิ์
โทร : ขออภัยประกาศหมดอายุ * หากท่านต้องการดูเบอร์โทรศัพท์ โปรดกดปุ่มนี้จำนวน 5 ครั้ง เพื่อระบุตัวตน
ส่งข้อความถึงเจ้าของประกาศ แก้ไข เลื่อน ลบ ส่งให้คนรู้จัก

 
 
 
 

ติดต่อซื้อโฆษณา