หน้าแรก OHO4SALE.COM
ตลาดซื้อขายสินค้า ประกาศฟรี โฆษณาฟรี ทั่วประเทศ


รหัสประกาศ : 28405
ซัมเม่อร์ แคมป์ ค่ายกิจรรม ภาษาอังกฤษ สำหรับเยาวชน 2556 ENGLISH SUMMER CAMP ,SINGAPORE บางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

กดที่รูปและรอสักครู่ เพื่อดูภาพขยาย

ENGLISH SUMMER CAMP ,SINGAPORE 2013 12hrs Conversation Course

03-09 ตุลาคม 2556 / 21-27 ตุลาคม 2556 ค่าใช้จ่ายท่านละ 38,000บาท
ซัมเม่อร์ แคมป์ ค่ายกิจรรม ภาษาอังกฤษ สำหรับเยาวชน 2556
ปิดเทอมนี้ ขอเชิญน้องๆอายุตั้งแต่ 11ปีขึ้นไป เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ณ ประเทศ สิงคโปร์ และ ออสเตรเลีย รายละเอียดเพิ่มเติม

เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ณ ประเทศ สิงคโปร์ มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในต่างแดน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนนี้ พร้อมด้านรับใบผ่านการอบรมจากสถานบันที่ได้มาตราฐานจากประเทศสิงคโปร์
โปรแกรมซัมเมอร์คอร์สต่างประเทศ ช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2556
1เพื่อวางพื้นฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนเพื่อพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พzwzศzwz 2558
2เพื่อให้นักเรียนมีความกล้าในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในชีวิตประจำวัน
3 เพื่อส่งเสริมการฝึกฝนภาษาอังกฤษในบรรยากาศใหม่ๆ
ENGLISH SUMMER CAMP ,SINGAPORE 2013 12hrs Conversation Course
03-09 ตุลาคม 2556 / 21-27 ตุลาคม 2556 ค่าใช้จ่ายท่านละ 38,000บาท WWWzwzCHARMOFASIAzwzCOM
( 10 Hrs English Course/ Icon School )ค่าใช้จ่ายท่านละ 38,000บาท
โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ ( Singapore Airline)
วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - เรียนรู้เกียวกับสิงคโปร์ ซิตี้ทัวร์ Suntec City (อาหาร เที่ยง /ค่ำ)
วันที่สอง เข้าเรียนภาษาอังกฤษที่ ICON SCHOOL /ทัศนะศึกษา เกาะเซ็นโตซ่า (อาหารเช้า/เที่ยง/ค่ำ)
วันที่สาม เข้าเรียนภาษาอังกฤษที่ ICON SCHOOL /-ชมเมืองทันสมัยและเทคโนโลยี (อาหารเช้า/เที่ยง/เย็น)
วันที่สี่ เข้าเรียนภาษาอังกฤษที่ ICON SCHOOL /ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งสิงคโปร์ (อาหารเช้า/เที่ยง/ค่ำ)
วันที่ห้า เข้าเรียนภาษาอังกฤษที่ ICON SCHOOL -ทัศนะศึกษา สวนต้นไม้เทคโนโลยี (อาหารเช้า/เที่ยง/เย็น)
วันที่หก สนุกเต็มวันกับ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ (อาหารเช้า/เที่ยง /ค่ำ)
วันที่เจ็ด วัดพระเขี้ยวแก้ว – กลับกรุงเทพ สิงคโปร์ (อาหารเช้า/เที่ยง )
อัตรานี้รวม
· ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร และทัศนะศึกษาตามรายการ

· ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด Economy Class only )

· ค่าที่พักที่ 6 คืน Gold Kist RESORT หรือเทียบเท่า ห้องละ 4 คน อาหารวันละ 3 มื้อ

· ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

· ค่าเดินทางภายในประเทศสิงคโปร์ตามรายการระบุ

· ค่าไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ

· ผู้ดูแลความสะดวก เรียบร้อยตลอด

· ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามกรมธรรม

· เสื้อยืดโครงการ คนละ 1 ตัว

· ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัม

สถานที่เรียน : Icon school & COLEMAN COLLEGE เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ได้รับการยอมรับในประเทศสิงคโปร์ และผ่านการรับรอง (Edu Trust) จากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสิงคโปร์ หลักสูตรจะแบ่งตามระดับความรู้ นักเรียนโดยทุกคนที่ไปจะต้องสอบวัดระดับความรู้ก่อนเริ่มชั้นเรียน เน้นทักษะความ เข้าใจในภาษา การฟัง พูด อ่าน เขียน
รายละเอียด TEL 02-8141398 , xxx-9220383 , xxx-4997563 Kun Pittaya , Khun Kate WWWzwzCHARMOFASISAzwzCOM

กดแชร์
twitter facebook google+

ขาย : 38,000 บาท

ที่ตั้ง : ต.บางแค อ.เขตบางแค จ.กรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้ชม : วันนี้ 0 รวม 5712 ครั้ง

วันที่ประกาศ : 03 สิงหาคม 2556

วันหมดอายุ : 17 กันยายน 2556

ผู้ประกาศ : Charm
โทร : ขออภัยประกาศหมดอายุ * หากท่านต้องการดูเบอร์โทรศัพท์ โปรดกดปุ่มนี้จำนวน 5 ครั้ง เพื่อระบุตัวตน
ส่งข้อความถึงเจ้าของประกาศ แก้ไข เลื่อน ลบ ส่งให้คนรู้จัก

ติดต่อซื้อโฆษณา