หน้าแรก OHO4SALE.COM
ตลาดซื้อขายสินค้า ประกาศฟรี โฆษณาฟรี ทั่วประเทศ


รหัสประกาศ : 55309
อบรมเครนหลักสูตรปฎิบัติงานปั้นจั่น โคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

บริษัท มาสเตอร์แมคคาโทรนิคส์ จํากัด ขอเชิญท่านอบรมเครน หลักสูตรการปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

เมื่อท่านอบรมเสร็จตามกำหนดจะได้รับ 1zwz คู่มือประกอบการอบรม 2zwz วุฒิบัตรรับรองการผ่านการฝึกอบรม (กรณีเขาอบรมครบตามเวลาและผ่านการประเมิน) 3zwz อาหารกลางวันและอาหารว่าง (2คร้ัง)
สอบถามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ โทรzwz 02-956-9831โทรสารzwz 02-956-9765
โทรศัพท์zwz081-553-4419 , 089-457-5284
Facebook : https://wwwzwzfacebookzwzcom/masterzwzmechatronics
website : wwwzwzmastercraneandliftzwzcom
ตารางแสดงรายละเอยดในการอบรมของแต่ละหลักสูตร
หลักสูตร ภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ ( ชั่วโมง ) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น
1zwz1 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดป้ันจั่นเหนือศีรษะ ป้ันจั่นขาสูงและป้ันจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น
1zwz2 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคบปั้นจั่นชนิดป้ันจั่นหอสูงรถเรือ ป้ันจั่น 12 ชม /18 ชม
2zwz หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคบปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ 12 ชม
3zwz หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ป้ันจั่น 12 ชม
4zwz หลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่น 3 ชม
เพื่อความปลอดภัยและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ปฏูิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวของกับการ ใช้งานปันจั่น และเพื่อใหการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการสอดคลองกับขัอกำหนดของ การบังคับใ้ชตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บริษัท มาสเตอร์แมคคาโทรนิคส์ จํากัด จึงได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานและใช้งานเครนอย่างปลอดภัย”

กดแชร์
twitter facebook google+

บริการ : 3,500 บาท

ที่ตั้ง : ต.โคกแฝด อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้ชม : วันนี้ 0 รวม 371 ครั้ง

วันที่ประกาศ : 14 มีนาคม 2558

วันหมดอายุ : 13 เมษายน 2558

ผู้ประกาศ : บริษัท มาสเตอร์แมคคาโทรนิคส์ จำกัด
โทร : ขออภัยประกาศหมดอายุ * หากท่านต้องการดูเบอร์โทรศัพท์ โปรดกดปุ่มนี้จำนวน 5 ครั้ง เพื่อระบุตัวตน
ส่งข้อความถึงเจ้าของประกาศ แก้ไข เลื่อน ลบ ส่งให้คนรู้จัก

ติดต่อซื้อโฆษณา