หน้าแรก OHO4SALE.COM
ตลาดซื้อขายสินค้า ประกาศฟรี โฆษณาฟรี ทั่วประเทศ


รหัสประกาศ : 66511
เปิดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 9 ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

กดที่รูปและรอสักครู่ เพื่อดูภาพขยาย

โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 9
โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ
สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยว
ระยะเวลาการฝึกอบรม
ระยะเวลาการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน ถึง 12 มีนาคม พzwzศzwz2559
อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09zwz00-16zwz00 นzwz หรือ 09zwz00-20zwz00 นzwz โดยประมาณ
สถานที่รับสมัคร / ระยะเวลาการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาสวนดุสิต อาคารดรzwzศิโรจน์ ผลพันธิน ชั้น 2 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 กันยายน พzwzศzwz 2559
รับสมัครในวันเวลาราชการ 08zwz30-17zwz30 นzwz ในวันทำการ หากเป็นเสาร์-อาทิตย์กรุณาโทรนัดหมายก่อนมาสมัคร โทรzwz 0-089-481-8361 /085-959-6521
การสอบคัดเลือก
สถานที่สอบคัดเลือก อาคารดรzwzศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาสวนดุสิต
สอบข้อเขียน วันที่ 3 กันยายน พzwzศzwz 2559 เวลา 09zwz00-12zwz00 นzwz
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 กันยายน พzwzศzwz 2559 เวลา09zwz00-16zwz00 นzwz
ประกาศผล วันที่ 5 กันยายน พzwzศzwz 2559 ทางเว็ปไซต์ http://hcdsuandusitzwzcom/
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 80 คน ภาษาอังกฤษ
อัตราค่าธรรมเนียม ในการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) มีดังนี้
- ค่าสมัครเข้ารับการอบรม 300 บาท
- ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 42,000 บาท
อัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมนี้รวมค่าวิทยากร ค่าเอกสารบางส่วนระหว่างการฝึกอบรม ค่าสถานที่อบรม และค่าทัศนศึกษานอกสถานที่ และค่าอาหารบางมื้อ(ทัศนศึกษา)
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
(ก) มีสัญชาติไทย
(ข) อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(ค) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา (หรือเท่า)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรzwz 0-2244-5411-3 / 089-481-8361 /085-959-6521 หรือ และทางเว็ปไซต์ http://hcdsuandusitzwzcom/

กดแชร์
twitter facebook google+

แนะนำ : 300 บาท

ที่ตั้ง : ต.ดุสิต อ.เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้ชม : วันนี้ 0 รวม 995 ครั้ง

วันที่ประกาศ : 11 สิงหาคม 2559

วันหมดอายุ : 11 กันยายน 2559

ผู้ประกาศ : พงส์ปภาพ นาคเวช
โทร : ขออภัยประกาศหมดอายุ * หากท่านต้องการดูเบอร์โทรศัพท์ โปรดกดปุ่มนี้จำนวน 5 ครั้ง เพื่อระบุตัวตน
ส่งข้อความถึงเจ้าของประกาศ แก้ไข เลื่อน ลบ ส่งให้คนรู้จัก

ติดต่อซื้อโฆษณา