ไม่พบประกาศหมายเลข BVORA1674419158QSHYT กรุณารอสักครู่