ไม่พบประกาศหมายเลข GFIFJ3012254014HIWEZ กรุณารอสักครู่