ENGLISH CAMP มาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กับกิจกรรม ด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ - คอมพิวเตอร์ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม หลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ลงประกาศฟรี
ขาย การศึกษา » กรุงเทพมหานคร » 31704

ENGLISH CAMP มาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กับกิจกรรม ด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ - คอมพิวเตอร์ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม หลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

มาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กับกิจกรรม ด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ - คอมพิวเตอร์ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ENGLISH CAMP ,SINGAPORE 2013,

ค่ายภาษาต่างประเทศ 21-27 ตุลาคม 2556 ค่าใช้จ่าย 38,000บาท
ซัมเม่อร์ แคมป์ ค่ายกิจรรม ภาษาอังกฤษ สำหรับเยาวชน 2556

English Summer Camp 2013 , 7Days Singapore

10 Hrs English / Icon School,Coleman College,สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (Singapore Airline)


วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - เรียนรู้เกียวกับสิงคโปร์ ซิตี้ทัวร์ Suntec City (อาหาร เที่ยง /ค่ำ)
วันที่สอง เข้าเรียนภาษาอังกฤษที่ COLEMAN COLLEGE /ทัศนะศึกษา ที่เกาะเซ็นโตซ่า (อาหารเช้า/เที่ยง/ค่ำ)
วันที่สาม เข้าเรียนภาษาอังกฤษที่ COLEMAN COLLEGE /-ทัศนะศึกษาเมืองทันสมัยและเทคโนโลยี (อาหารเช้า/เที่ยง/เย็น)

วันที่สี่ เข้าเรียนภาษาอังกฤษที่ COLEMAN COLLEGE /ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งสิงคโปร์ (อาหารเช้า/เที่ยง/ค่ำ)

วันที่ห้า เข้าเรียนภาษาอังกฤษที่ COLEMAN COLLEGE -ทัศนะศึกษา สวนต้นไม้เทคโนโลยี (อาหารเช้า/เที่ยง/เย็น)

วันที่หก สนุกเต็มวันกับ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ (อาหารเช้า/เที่ยง /ค่ำ)
วันที่เจ็ด วัดพระเขี้ยวแก้ว – กลับกรุงเทพ สิงคโปร์ (อาหารเช้า/เที่ยง )

สถานที่เรียน: Coleman College ( wwwzwzcolemancollegezwzeduzwzsg) เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ได้รับการยอมรับในประเทศสิงคโปร์ และผ่านการรับรอง (Edu Trust) จากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสิงคโปร์ อยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 10 นาที สะดวกต่อ การเดินทาง หลักสูตรจะแบ่งตามระดับความรู้ นักเรียนโดยทุกคนที่ไปจะต้องสอบวัดระดับความรู้ก่อนเริ่มชั้นเรียน เน้นทักษะความ เข้าใจในภาษา การฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อน้องๆ กลับมาจะได้นำความรู้ไปใช้กับได้อย่างเต็มที่

ราคาทั้งหมดนี้รวม :

1zwzค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร และทัศนศึกษาตามรายการ
2zwz ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบิน Singapore Airlines ( Economy Class only )
3zwz ค่าที่พักที่ 6 คืน COSTA SANDS RESORT หรือเทียบเท่า ห้องละ 4 คน และอาหารทุกวันๆ ละ 3 มื้อ
4zwz ค่าภาษีสนามบิน
5zwz ค่ารถรับส่งสนามบิน- สถานที่ท่องเที่ยว
6zwz ค่าเดินทางโดยรถสาธารณะภายในประเทศสิงคโปร์
7zwz ค่าไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
8zwz ผู้ดูแลจากเมืองไทยคอยดูแลความสะดวก เรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง
9zwz ค่าประกันการเดินทางและสุขภาพ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามกรมธรรม 10zwz เสื้อยืดโครงการและ อื่นๆ
12zwz ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัม

TEL 028141398 EMAIL TOUR2555@HOTMAILzwzCOzwzTH WWWzwzCHARMOFASIAzwzCOM

ราคา 38,000 บาท ขาย การศึกษา ขนาด

แขวงหลักสอง เขตบางแค จ.กรุงเทพมหานคร

ประกาศหมดอายุ

ขออภัยประกาศนี้หมดอายุลงแล้ว โปรดใช้วิจารณญาณ ในการติดต่อสอบถาม เช่น ดูวันหมดอายุไปหลายปี หรือมากกว่า 6 เดือนแล้ว

ติดต่อสอบถาม


รหัสประกาศ : 31704
ผู้ประกาศ : PITTAYA
เบอร์โทรติดต่อ : 028141398
อีเมล : summercamp007@live.com
วันที่ประกาศ : 08 ตุลาคม 2556 เวลา 16:56:11 น.
วันที่หมดอายุ : 22 พฤศจิกายน 2556
IP : 58.11.14.xxx
เข้าชมวันนี้ 2 ครั้ง เข้าชมรวม 4145 ครั้ง


ส่วนหนึ่งที่คุณอาจจะกำลังค้นหา