เปิดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 9 ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ลงประกาศฟรี
แนะนำ การศึกษา » กรุงเทพมหานคร » 66511

เปิดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 9 ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 9
โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ
สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยว
ระยะเวลาการฝึกอบรม
ระยะเวลาการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน ถึง 12 มีนาคม พzwzศzwz2559
อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09zwz00-16zwz00 นzwz หรือ 09zwz00-20zwz00 นzwz โดยประมาณ
สถานที่รับสมัคร / ระยะเวลาการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาสวนดุสิต อาคารดรzwzศิโรจน์ ผลพันธิน ชั้น 2 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 กันยายน พzwzศzwz 2559
รับสมัครในวันเวลาราชการ 08zwz30-17zwz30 นzwz ในวันทำการ หากเป็นเสาร์-อาทิตย์กรุณาโทรนัดหมายก่อนมาสมัคร โทรzwz 0-089-481-8361 /085-959-6521
การสอบคัดเลือก
สถานที่สอบคัดเลือก อาคารดรzwzศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาสวนดุสิต
สอบข้อเขียน วันที่ 3 กันยายน พzwzศzwz 2559 เวลา 09zwz00-12zwz00 นzwz
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 กันยายน พzwzศzwz 2559 เวลา09zwz00-16zwz00 นzwz
ประกาศผล วันที่ 5 กันยายน พzwzศzwz 2559 ทางเว็ปไซต์ http://hcdsuandusitzwzcom/
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 80 คน ภาษาอังกฤษ
อัตราค่าธรรมเนียม ในการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) มีดังนี้
- ค่าสมัครเข้ารับการอบรม 300 บาท
- ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 42,000 บาท
อัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมนี้รวมค่าวิทยากร ค่าเอกสารบางส่วนระหว่างการฝึกอบรม ค่าสถานที่อบรม และค่าทัศนศึกษานอกสถานที่ และค่าอาหารบางมื้อ(ทัศนศึกษา)
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
(ก) มีสัญชาติไทย
(ข) อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(ค) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา (หรือเท่า)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรzwz 0-2244-5411-3 / 089-481-8361 /085-959-6521 หรือ และทางเว็ปไซต์ http://hcdsuandusitzwzcom/

ราคา 300 บาท แนะนำ การศึกษา ขนาด

แขวงดุสิต เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร

ประกาศหมดอายุ

ขออภัยประกาศนี้หมดอายุลงแล้ว โปรดใช้วิจารณญาณ ในการติดต่อสอบถาม เช่น ดูวันหมดอายุไปหลายปี หรือมากกว่า 6 เดือนแล้ว

ติดต่อสอบถาม


รหัสประกาศ : 66511
ผู้ประกาศ : พงส์ปภาพ นาคเวช
เบอร์โทรติดต่อ : 0894818361
อีเมล : partu_yang@hotmail.com
วันที่ประกาศ : 11 สิงหาคม 2559 เวลา 15:51:44 น.
วันที่หมดอายุ : 11 กันยายน 2559
IP : 103.205.161.xxx
เข้าชมวันนี้ 2 ครั้ง เข้าชมรวม 1033 ครั้ง


ส่วนหนึ่งที่คุณอาจจะกำลังค้นหา