เพอร์ เอ็ม เรท น้ำดื่มโมเลกุลเล็ก เพื่อคนรักสุขภาพ ดื่มแล้วดีzzz ทุกชีวิต ตzในเมือง อzเมืองกำแพงเพชร

ลงประกาศฟรี
ขาย อาหาร, สถานบันเทิง » กำแพงเพชร » 26478

เพอร์ เอ็ม เรท น้ำดื่มโมเลกุลเล็ก เพื่อคนรักสุขภาพ ดื่มแล้วดีzzz ทุกชีวิต ตzในเมือง อzเมืองกำแพงเพชร

รายละเอียด

เพอร์ เอ็ม เรท น้ำดื่มโมเลกุลเล็ก เพื่อคนรักสุขภาพ ดื่มแล้วดีzwzzwzzwz ทุกชีวิต และ เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการเลือกดื่มน้ำที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคุณ
จำหน่ายทั้งส่งและปลีก และรับตัวแทนจำหน่าย
ธนบุรณ์(รัน) 6 ถzwzเจริญสุข ตzwzในเมือง อzwz เมือง จzwz กำแพงเพชร 62000

น้ำดื่มเอ็มเร็ท MRET คืออะไร…???MRET คืออะไร…???

เอ็มเร็ท หรือ MRET ( Molecular Resonance Effect Technology) คือ เทคโนโลยีการสร้างผลกระทบจากการสั่นสะเทือนในระดับโมเลกุล โดยนำโพลิเมอร์แบบพิเศษมากระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เกิดเป็นแสงความยาวคลื่น 400-800 นาโนเมตร และคลื่นความถี่จำเพาะ 7zwz8 เฮิรตซ์ ลงไปสู่น้ำ

เอ็มเร็ทปรับเปลี่ยนการจัดเรียงโครงสร้างของกลุ่มโมเลกุลของน้ำขึ้นใหม่ ให้เป็นระเบียบคล้ายกับโครงสร้างน้ำที่อยู่ในเซลล์ของร่างกายเรา ได้รับการจดสิทธิบัตรจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลขที่ 6,022,479 ปี คzwzศzwz2000

น้ำที่ผ่านเทคโนโลยี MRET ป้องกันภาวะขาดน้ำได้อย่างไร…???

• มีความหนืดต่ำกว่าน้ำดื่มทั่วไป 300-500 เท่า

• ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมน้ำเข้าสู่เซลล์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเร็วกว่าน้ำธรรมดา 3 เท่า เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันเวลา

• ต่างจากน้ำดื่มทั่วไปที่มีโครงสร้างของกลุ่มโมเลกุลที่ไม่เป็นระเบียบร่างกายต้องใช้เวลานานกว่าจะปรับโครงสร้างให้นำไปใช้ประโยชน์ได้

• น้ำที่ผ่านเทคโนโลยีเอ็มเร็ทจึงเป็นน้ำที่สามารถแอคทีฟได้ตลอดเวลา เซลล์มีน้ำหล่อเลี้ยงอย่างอุดมสมบูรณ์ตลอดเวลา ช่วยป้องกันและฟื้นฟูภาวะที่ร่างกายขาดน้ำได้ดี

การค้นพบเอ็มเร็ท

ดรzwzอิเกอร์ สเมียร์นอฟ นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซีย จากมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์เบิร์กได้ร่วมงานกับคณะสอบสวนภัยพิบัติแห่งชาติ เข้าไปศึกษาผู้ประสบภัยที่ได้รับกัมมันตภาพรังสีบริเวณรอบๆ โรงไฟฟ้าปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เชอร์โนบิล ในประเทศรัสเซียที่ระเบิดขึ้นเมื่อปี คzwzศzwz1986

ดรzwzอิเกอร์ สเมียร์นอฟ ได้พบว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการบำบัดฟื้นฟูบริเวณเทือกเขาคอเคซัสนั้น สามารถป้องกันตัวเองจากกัมมันตภาพรังสีได้ด้วยการดื่มน้ำพุธรรมชาติในบริเวณนั้น ที่สามารถเข้าออกเซลล์ได้มีประสิทธิภาพช่วยขับสารพิษออกจากร่างกาย

ดรzwzอิเกอร์ สเมียร์นอฟ ได้ใช้เวลา 15 ปี ในการศึกษาลักษณะของน้ำพุจากเทือกเขาคอเคซัสและได้คิดค้นเทคโนโลยีเลียนแบบโครงสร้างโมเลกุลของน้ำพุนั้นในชื่อ เทคโนโลยีเอ็มเร็ท

ปัจจุบัน ประเทศไทยได้รับอนุญาตให้ใช้ เทคโนโลยีจากสิทธิบัตรของเอ็มเร็ท ในการผลิตน้ำดื่มเอ็มเร็ท บรรจุขวด โดยใช้วัตถุดิบเป็นน้ำจากแหล่งธรรมชาติใต้ดินที่ความลึกระดับ 240 เมตร หรือเทียบเท่ากับตึกสูง 70 ชั้น เป็นน้ำที่บริสุทธิ์ ปลอดจากมลภาวะและเชื้อโรคต่างๆ นำน้ำมาผ่านกรรมวิธีการกรองด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซีสและฆ่าเชื้อด้วยโอโซน ก่อนจะนำมาปรับโครงสร้างโมเลกุลด้วยเทคโนโลยีเอ็มเร็ท ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ ระบบ ISO 9001, GMP, HACCP และเครื่องหมายรับรองฮาลาล ในคุณภาพส่งออกประเทศญี่ปุ่น
และเมื่อเดือนเมษายน พzwzศzwz 2554 ที่ผ่านมา น้ำเอ็มเร็ท บรรจุขวดที่ผลิตในประเทศไทยได้รับเลือกจากกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกองทัพไทย สถานทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และ ดรzwzมาซารุ อิโมโตะ นักวิจัยน้ำชาวญี่ปุ่นให้ส่งไปช่วยผู้คนที่อาศัยอยู่รอบๆ โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ ฟุกุชิมะ เพื่อป้องกันอันตรายจากกัมมันตภาพรังสีที่รั่วไหลออกมาที่ประเทศญี่ปุ่น

ท่านกำลังป่วย เพราะขาดน้ำอยู่…???

• มีคนจำนวนมาที่เจ็บป่วยเพราะร่างกายขาดน้ำ

• ภาวะขาดน้ำ คือ การดื่มน้ำไม่เพียงพอ หรือ ขาดน้ำที่ดีพอ

• โรคต่างๆ ล้วนเกิดจากภาวะขาดน้ำ เช่น คอเลสเตอรอลสูง , ความดันโลหิตสูง, หลอดเลือดตีบตัน, หัวใจ, เบาหวาน,ไต หอบหืดและภูมิคุ้มกันบกพร่อง

• น้ำดื่มที่ดีจะต้องช่วยป้องกันการขาดน้ำได้ในทุกๆ คน

• น้ำดื่มที่ดีต้องถูกดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยฟื้นฟูให้เซลล์ในอวัยวะต่างๆ แข็งแรง เมื่ออวัยวะแข็งแรงก็จะมีพลังต่อสู้กับโรคต่างๆ

• ในร่างกายกว่า 75 % คือ น้ำ เมื่อดื่มน้ำที่ดี ในร่างกายก็จะดีด้วย ช่วยให้เราแข็งแรง แอคทีฟได้ตลอดเวลา

โรคร้ายที่จะเกิดเมื่อร่างกายขาดน้ำ
คอเลสเตรอล ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดตีบตัน โรคหัวใจ

เมื่อร่างกายขาดน้ำ สมองจะสั่งให้ตับสร้างคอเรสเตอรอลส่งไปตามกระแสเลือด ทำให้ระดับคอเรสเตอรอลในเลือดสูงขึ้น คอเลสเตอรอลที่สร้างขึ้นจะทำหน้าที่คล้ายดินเหนียวเพื่อไปอุดผนังเซลล์ ช่วยรักษาน้ำในร่างกายไว้ เมื่อขาดน้ำต่อเนื่องเป็นเวลานาน ปริมาณคอเรสเตอรอลยิ่งเพิ่มมากขึ้นจึงเกิดการพอกตามผนังของหลอดเลือดเพิ่มขึ้น เป็นสาเหตุทำให้หลอดเลือดตีบ หรืออุดตัน หัวใจต้องออกแรงสูบฉีดเลือดหนักขึ้น ถี่ขึ้น เป็นผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้น ถ้าเป็นระยะเวลานานจะทำให้เกิดโรคหัวใจ

โรคเบาหวาน โรคไต

น้ำเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสร้างพลังงานของเซลล์ในร่างกาย เมื่อเราขาดน้ำร่างกายก็จะขาดพลังงานด้วย สมองจึงสั่งให้นำพลังงานที่หาได้ง่ายเป็นอันดับแรกมาทดแทน นั่นก็คือ กลูโคส ซึ่งได้มาจากการเปลี่ยนรูปของอาหารหวานที่เรารับประทานเข้าไปทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น นอกจากนั้นสมองยังสั่งให้ลดการหลั่งของอินซูลินลงทำให้เซลลืไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงาน น้ำตาลจึงอยู่ในกระแสเลือดสูงกลายเป็นโรคเบาหวาน เมื่อน้ำตาลในเลือดเยอะ เลือดจะหนืดเหนียวข้น ไตซึ่งทำหน้าที่ในการขับของเสียก็ทำงานหนักเพิ่มขึ้นกว่าเดิม เมื่อไตทำงานหนักเป็นเวลานาน ก็จะค่อยๆ เสื่อมเกิดเป็นโรคไต

โรคหอบหืดและภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ในระบบการหายใจของร่างกายเรา โดยปกติภายในถุงลมปอดจะมีน้ำอยู่เพื่อให้ความชุ่มชื้นทำให้หายใจสะดวก เมื่อร่างกายขาดน้ำสมองจะสร้างสารฮีสทามีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ใช้ควบคุมและรักษาระดับน้ำในร่างกาย ฮีสทามีนทำให้หลอดลมและถุงลมปอดหดตัว ลดอัตราการทำงานของปอด และยังหลั่งเมือก (มิวคัส) มาเคลือบถุงลมเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำตอนเราหายใจออกไม่ให้น้ำระเหยออกได้ง่าย ทำให้หายใจติดขัด ลำบาก เกิดเป็นอาการหอบหืด เมื่อร่างกายขาดน้ำสมองจะสร้างสารฮีสทามีน ซึ่งจะกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งซึ่งส่งผลต่อการยับยั้งการทำงานของไขกระดูก ทำให้ประสิทธิภาพและปริมาณของภูมิคุ้มกันลดลงไม่เพียงพอที่จะไปต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรคต่างๆ ที่เข้ามาในร่างกาย ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง

**เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการเลือกดื่มน้ำที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคุณและคนที่คุณรัก**


ราคา ทั้งส่งและปลีก ขาย อาหาร, สถานบันเทิง ขนาด -

ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

ประกาศหมดอายุ

ขออภัยประกาศนี้หมดอายุลงแล้ว โปรดใช้วิจารณญาณ ในการติดต่อสอบถาม เช่น ดูวันหมดอายุไปหลายปี หรือมากกว่า 6 เดือนแล้ว

ติดต่อสอบถาม


รหัสประกาศ : 26478
ผู้ประกาศ : ธนบุรณ์(รัน)
เบอร์โทรติดต่อ : 0881538602
อีเมล : boolert_na@windowslive.com
วันที่ประกาศ : 24 มิถุนายน 2556 เวลา 23:28:26 น.
วันที่หมดอายุ : 08 สิงหาคม 2556
IP : 202.29.242.xxx
เข้าชมวันนี้ 2 ครั้ง เข้าชมรวม 8971 ครั้ง


ส่วนหนึ่งที่คุณอาจจะกำลังค้นหา