ขาย PLC ยี่ห้อ Mitsubishi ราคาดี สต็อกสินค้าเองค่ะ คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ลงประกาศฟรี
ขาย เครื่องมือ, เครื่องจักรกล, อุตสาหกรรม » 12004

ขาย PLC ยี่ห้อ Mitsubishi ราคาดี สต็อกสินค้าเองค่ะ คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

จำหน่าย! PLC MITSUBISHI มีให้เลือกหลายรุ่นค่ะ ราคาดีมากๆ!!!!


รับรองราคาถูกใจค่ะ เรามีสต็อกสินค้าเองค่ะ สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็มค่ะ!!

สนใจติดต่อสอบถามราคาได้ที่ออยค่ะ


Mitsubishi FX Series

FX1S (Can't Expansion) MAXx 2 Analog Signal

1xFX1S-14MR-ES/UL
2xFX1S-20MR-ES/UL
3xFX1S-30MR-ES/UL


FX1N (Can Expansion 128 I/O MAXx) MAXx 66AI / 33AO

1xFX1N-24MR-ES/UL
2xFX1N-40MR-ES/UL
3xFX1N-60MR-ES/UL
4xFX1N-24MT-ESS/UL
5xFX1N-40MT-ESS/UL
6xFX1N-60MT-ESS/UL

FX2N (Can Expansion 256 I/O MAXx)

1xFX2N-16MR--ES/UL
2xFX2N-32MR--ES/UL
3xFX2N-48MR--ES/UL
4xFX2N-64MR--ES/UL
5xFX2N-80MR--ES/UL
6xFX2N-128MR--ES/UL
7xFX2N-16MT--ESS/UL
8xFX2N-32MT-ESS/UL
9xFX2N-48MT-ESS/UL
10xFX2N-64MT-ESS/UL
11xFX2N-80MT-ESS/UL
12xFX2N-128MT-ESS/UL

FX3G (Can Expansion 128 I/O MAXx) MAXx 74AI / 41AO

1xFX3G-14MR-ES-A
2xFX3G-24MR-ES-A
3xFX3G-40MR-ES-A
4xFX3G-60MR-ES-A
5xFX3G-14MT-ES
6xFX3G-24MT-ES
7xFX3G-40MT-ES
8xFX3G-60MT-ES

FX3U (Can Expansion 256 I/O MAXx) MAXx 80AI / 48AO

1xFX3U-16MR-ES-A
2xFX3U-32MR-ES-A
3xFX3U-48MR-ES-A
4xFX3U-64MR-ES-A
5xFX3U-80MR-ES-A
6xFX3U-128MR-ES-A
7xFX3U-16MT-ES-A
8xFX3U-32MT-ES-A
9xFX3U-48MT-ES-A
10xFX3U-64MT-ES-A
11xFX3U-80MT-ES-A
12xFX3U-128MT-ES-A

Digital IO Expansion Module

1xFX2N-48ER-ES/UL
2xFX2N-48ET-ESS/UL
3xFX2N-32ER-ES/UL
4xFX2N-32ET-ESS/UL
5xFX2N-16EX-ES/UL
6xFX2N-16EYR-ES/UL
7xFX2N-16EYR
8xFX2N-16EYT-ESS/UL
9xFX2N-8EX-ES/UL
10xFX2N-8EYR-ES/UL
11xFX2N-8EYR
12xFX2N-8EYT-ESS/UL
13xFX2N-8ER-ES/UL

Analog IO Expansion Module

1xFX0N-3A
2xFX2N-2AD
3xFX2N-4AD
4xFX2N-8AD
5xFX2N-2DA
6xFX2N-4DA
7xFX2N-5A
8xFX3U-4AD
9xFX3U-4DA
10xFX2NC-4AD
11xFX2NC-4DA
12xFX2N-4AD-PT
13xFX2N-4AD -TC
14xFX2N-2LC
15xFX3U-4LC
16xFX3UC-4AD
17xRE10TC

Communication Module

1xFX-485PC-IF-SET
2xFX2N-232IF
3xFX2N-16CCL-M
4xFX2N-32CCL
5xFX3U-16CCL-M
6xFX3U-64CCL
7xFX2N-64CL-M
8xCL1PAD1
9xCL1PSU-2A
10xFX3U-ENET-L
11xFX2N-16LNK-M

Special Module

1xFX2N-1HC
2xFX2NC-1HC
3xFX3U-2HC
4xFX2N-1RM-E-SET
5xFX2N-1PG-E
6xFX2N-1PG
7xFX2N-10PG
8xFX2N-10GM
9xFX2N-20GM
10xFX3U-20SSC-H
11xFX2N-1RM-SET
12xF2-RS-5CAB

Special lAdapter (ADP)

1xFX2NC-232ADP
2xFX2NC-485ADP
3xFX3U-232ADP
4xFX3U-485ADP
5xFX3U-3A-ADP
6xFX3U-4AD-ADP
7xFX3U-4DA-ADP
8xFX3U-4AD-PT-ADP
9xFX3U-4AD-PTW-ADP
10xFX3U-4AD-PNK-ADP
11xFX3U-4AD-TC-ADP
12xFX3U-4HSX-ADP
13xFX3U-2HSY-ADP
14xFX3U-CF-ADP
15xFX3U-232ADP-MB
16xFX3U-485ADP-MB

Expansion Boards (BD)

1xFX1N-8AV-BD
2xFX1N-422-BD
3xFX1N-232-BD
4xFX1N-485-BD
5xFX1N-CNV-BD
6xFX1N-4EX-BD
7xFX1N-2EYT-BD
8xFX1N-2AD-BD
9xFX1N-1DA-BD
10xFX3G-8AV-BD
11xFX3G-422-BD
12xFX3G-232-BD
13xFX3G-485-BD
14xFX3G-2AD-BD
15xFX3G-1DA-BD
16xFX3G-CNV-ADP
17xFX2N-8AV-BD
18xFX2N-422-BD
19xFX2N-232-BD
20xFX2N-485-BD
22xFX2N-CNV-BD
23xFX3U-422-BD
24xFX3U-232-BD
25xFX3U-485-BD
26xFX3U-8AV-BD
27xFX3U-USB-BD
28xFX3U-CNV-BD


Mitsu Q Series

Q CPU Series

1xQ00UJCPU
2xQ00UCPU
3xQ01UCPU
4xQ02UCPU
5xQ03UDCPU
6xQ03UDECPU
7xQ04UDHCPU
8xQ04UDEHCPU
9xQ06UDHCPU
10xQ06UDEHCPU
11xQ10UDHCPU
12xQ10UDEHCPU
13xQ13UDHCPU
14xQ13UDEHCPU
15xQ20UDHCPU
16xQ20UDEHCPU
17xQ26UDHCPU
18xQ26UDEHCPU
19xQ00JCPU
20xQ00CPU
21xQ01CPU
22xQ02CPU
23xQ02HCPU
24xQ06HCPU
25xQ12HCPU
26xQ25HCPU
27xQ02PHCPU
28xQ06PHCPU
29xQ12PHCPU
30xQ25PHCPU
31xQ12PRHCPU
32xQ25PRHCPU
33xQC10TR
34xQC30TR

Battery & CPU Memory

1xQ6BAT
2xQ7BAT
3xQ7BAT-SET
4xQ8BAT
5xQ8BAT-SET
6xQ2MEM-1MBS
7xQ2MEM-2MBS

Base Unit

1xQ33B
2xQ35B
3xQ38B
4xQ312B
5xQ63B
6xQ65B
7xQ68B
8xQ612B
9xQ52B
10xQ55B
11xQC05B
12xQC06B
13xQC12B
14xQC30B
15xQC50B
16xQC100B
17xQ6DIN1
18xQ6DIN2
19xQ6DIN3
20xQG6DIN1A
21xQG60

Power Supply Unit

Q61P
Q62P
Q63P
Q64PN
Q61SP
Q63RP
Q64RP

Digital IO Expansion Module

QX10
QX10-TS
QX28
QX40
QX40-TS
QX40-S1
QX40H
QX41
QX41-S1
QX42
QX42-S1
QX50
QX70
QX70H
QX71
QX72
QX80
QX80-TS
QX80H
QX81
QX82
QX82-S1
QX90H
QY10
QY10-TS
QY18A
QY22
QY40P
QY40P-TS
QY41P
QY42P
QY50
QY68A
QY70
QY71
QY80
QY80-TS
QY81P
QH42P
QX48Y57
QX41Y41P
QI60

Analog IO Expansion Module

Q68ADV
Q62AD-DGH
Q66AD-DG
Q68ADI
Q64AD
Q64AD-GH
Q68AD-G
Q68DAVN
Q68DAIN
Q62DAN
Q62DA-FG
Q64DAN
Q66DA-G
Q64RD
Q64RD-G
Q68RD3-G
Q64TD
Q64TDV-GH
Q68TD-G-H01
Q68TD-G-H02
Q64TCRT
Q64TCRTBW
Q64TCTT
Q64TCTTBW

Special Module

QD60P8-G
QD62
QD62D
QD62E
QD75P1
QD75P2
QD75P4
QD75D1
QD75D2N
QD75D4
QD75M1
QD75M2
QD75M4

MES Module

QJ71E71-100
QJ71C24N
QJ71C24N-R2
QJ71C24N-R4

Communication Module

QJ71GP21-SX
QJ71GP21S-SX
QJ71LP21-25
QJ71LP21S-25
QJ72LP25-25
QJ71LP21G
QJ72LP25G
QJ71LP21GE
QJ72LP25GE
QJ71BR11
QJ72BR15
QJ71NT11B
QJ61BT11N
QJ61CL12
QJ71FL71-T-F01
QJ71FL71-B2-F01
QJ71FL71-B5-F01
QJ71FL71-T
QJ71FL71-B2
QJ71FL71-B5
QJ71FL71-F01
QJ71AS92
Q80BD-J71GP21-SX
Q80BD-J71GP21S-SX
Q81BD-J71GP21-25
Q80BD-J71GP21-25
Q80BD-J71GP21S-25
Q80BD-J71LP21G
Q80BD-J71BR11
Q80BD-J61BT11
Q80BD-J61BT11N

Accessries

A6CON1
A6CON2
A6CON3
A6CON4
A6CON1E
A6CON2E
A6CON3E
A6TBXY36
A6TBXY54
A6TBX70
A6TBX36-E
A6TBX54-E
A6TBX70-E
A6TBY36-E
A6TBY54-E
AC05TB
AC10TB
AC20TB
AC30TB
AC50TB
AC80TB
AC100TB
AC05TB-E
AC10TB-E
AC20TB-E
AC30TB-E
AC50TB-E
A6TE2-16SRN
AC06TE
AC10TE
AC30TE
AC50TE
AC100TE


ราคา 0 บาท ขาย เครื่องมือ, เครื่องจักรกล, อุตสาหกรรม ขนาด

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร

ประกาศหมดอายุ

ขออภัยประกาศนี้หมดอายุลงแล้ว โปรดใช้วิจารณญาณ ในการติดต่อสอบถาม เช่น ดูวันหมดอายุไปหลายปี หรือมากกว่า 6 เดือนแล้ว

ติดต่อสอบถาม


รหัสประกาศ : 12004
ผู้ประกาศ : ออย ค่ะ
เบอร์โทรติดต่อ : 0830687602
อีเมล : phudsarat@jwtech.co.th
วันที่ประกาศ : 28 มิถุนายน 2555 เวลา 10:37:41 น.
วันที่หมดอายุ : 12 สิงหาคม 2555
IP : 110.171.165.xxx
เข้าชมวันนี้ 2 ครั้ง เข้าชมรวม 23763 ครั้ง


ส่วนหนึ่งที่คุณอาจจะกำลังค้นหา