สถาบันสอนภาษาอังกฤษ สอนภาษาจีน GED/IGCSE/IELTS/TOEIC ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ลงประกาศฟรี
ขาย การศึกษา » 13983

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ สอนภาษาจีน GED/IGCSE/IELTS/TOEIC ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

BSMTUTOR สถาบันสอนภาษาอังกฤษ สอนภาษาจีน GED/IGCSE/IELTS/TOEIC/TOEFL/GMAT
Bangkok School of Management (BSM) เป็นผู้นำด้านการติวเข้มเพื่อการสอบต่างๆ และการปูพื้นฐาน
เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ ทำให้เรารู้และเข้าใจดีถึงวิธีการที่จะนำนักเรียนของเราสู่ความสำเร็จได้ตามที่คาดหวัง

หลักสูตรการเรียนการสอนและการติวมีดังต่อไปนี้

สถาบันสอน ติว GED
หลักสูตรเตรียมสอบ GED แบบเร่งรัดนั้น เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักเรียน ที่ต้องการเตรียมความพร้อม และเพิ่มความมั่นใจในการสอบ GED ซึ่งเป็นระบบการสอบ

เทียบในระดับมัธยมปลายของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคณาจารย์ผู้สอนมีความรู้ และความชำนาญในรายวิชาที่สอน พร้อมทั้งมีความคุ้นเคยกับระบบข้อสอบ GED เป็น

อย่างดี

สถาบันสอน ติว IGCSE
หลักสูตรเตรียมสอบ IGCSE เป็นหลักสูตรเร่งรัดที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ที่ต้องการสอบ IGCSE

สถาบันสอน ติว A Level
หลักสูตร A Level ออกแบบมาให้กับน้องๆ ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ และประเทศอื่นๆ

สถาบันสอน ติวสอบ IELST
หลักสูตรสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ IELST เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เน้นการ

ฝึกฝนทักษะต่างๆ จนเกิดความชำนาญ โดยครอบคลุมทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน

สถาบันสอน ติวสอบ SAT
หลักสูตรติวสอบ SAT จะครอบคลุมเนื้อหา กลยุทธ์และเน้นการฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการสอบ SAT ทางโรงเรียนจะจัดการเรียน การสอนแบบตัวต่อตัว โดยคณาจารย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ นักเรียนสามารถเลือกวิชาที่ต้องการเรียนได้

สถาบันสอน ติวสอบ GMAT
GMAT เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถและความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และความถนัดของการเขียนในเชิงวิเคราะห์ สอนวิธีการในการพิชิตการสอบ

GMAT


สถาบันสอน เรียน ติว IB Diploma
เรียน IB Diploma คือ โปรแกรมการศึกษาระบบนานาชาติ 2 ปี สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 16- 19 ปี ผลการสอบ IB เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อ

เสียงทั่วโลก การเรียน IB Diploma Programme จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน สำหรับศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย


เรียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (Business Communication) เป็นหลักสูตรที่เหมาะทั้งกับนักศึกษา บุคคลทำงาน และบุคคลทั่วไปที่ต้องการเสริมทักษะ

ทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน


สถาบันสอน ติวสอบ TOEFL
หลักสูตรจัดขึ้นเพื่อนักเรียนและบุคคลทั่วไปที่เตรียมตัวสอบ TOEFL หลักสูตรประกอบไปด้วย การเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ ยุทธวิธีการทำข้อสอบ

การฝึกทำแบบฝึกหัดตามรูปแบบของข้อสอบเพื่อสร้างความมั่นใจในการทำข้อสอบ ทางสถาบันของเราเน้นความเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเพิ่ม

คะแนนสอบ TOEFL ได้


สถาบันสอน ติวสอบ TOEIC
สถาบันสอน ติวสอบ TOEIC คือ การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารในการทำงาน และ ชีวิตประจำวัน ผลการสอบ TOEIC เป็นผลสอบที่องค์กรต่างๆ ทั่ว

โลก ใช้ในการพิจารณาวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้สมัครเข้าทำงาน ข้อสอบ TOEIC ประกอบไปด้วย ข้อสอบ 2 ส่วน จำนวน 200 ข้อ แบ่งเป็นข้อ

สอบทดสอบการฟัง 100
ข้อ และข้อสอบทดสอบความสามารถในด้านการอ่าน 100 ข้อ คะแนนสอบจะเริ่มตั้งแต่ 10-990 คะแนน
ชั้น 16 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ 496-502 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กทม 10330


BTS : ชิดลม ทางออก 2


Tel: (66) 0-2256-9586-9


Weekdays: 9:00 - 19:00 / Saturday: 9:00 - 16:00


Website : http://wwwxbsmtutorxcom

Email: language@bsmxacxthTag: ติว ged,ติวสอบ ged,สถาบันสอน ged,สถาบันติว ged,ติว igcse,สถาบันติว igcse,ติว sat,ติว A level,ติว toefl

ibt,เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจที่ไหนดี,สอน ged,เรียน IB Diploma,ติวสอบ IB Diploma,สอน IB Diploma,สถาบันสอน IB

Diploma,ติว IB Diploma,เรียน igcseที่ไหนดี,หลักสูตรติว GED,หลักสูตรติว igcse

ราคา 0 บาท ขาย การศึกษา ขนาด

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

ประกาศหมดอายุ

ขออภัยประกาศนี้หมดอายุลงแล้ว โปรดใช้วิจารณญาณ ในการติดต่อสอบถาม เช่น ดูวันหมดอายุไปหลายปี หรือมากกว่า 6 เดือนแล้ว

ติดต่อสอบถาม


รหัสประกาศ : 13983
ผู้ประกาศ : bsmtutor
เบอร์โทรติดต่อ : 022569586
อีเมล : language@bsm.ac.th
วันที่ประกาศ : 21 สิงหาคม 2555 เวลา 14:10:21 น.
วันที่หมดอายุ : 05 ตุลาคม 2555
IP : 58.9.112.xxx
เข้าชมวันนี้ 2 ครั้ง เข้าชมรวม 22248 ครั้ง


ส่วนหนึ่งที่คุณอาจจะกำลังค้นหา