ขาย จอ Proface เราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ สินค้ามีรับประกัน คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ลงประกาศฟรี
ขาย เครื่องมือ, เครื่องจักรกล, อุตสาหกรรม » 17815

ขาย จอ Proface เราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ สินค้ามีรับประกัน คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดราคากันเอง เราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ สินค้ามีรับประกัน

สนใจติดต่อ หวานค่ะ xxx-xxx4867 ,02-7337702 e-mail: varaporn@jwtechxcoxth

จอ Proface

Price List of GP2000 Series for Thailand Distributor

Global Code Medel No Description

PFXGP37W2BD GP37W2-BG41-24V 5x7" Low Cost Blue Model LCD (CE/UL/c-UL)
PFXGP2301LD GP2301-LG41-24V 5x7" Monochrome LCD, End Model (CE/UL/c-UL)
PFXGP2301SD GP2301-SC41-24V 5x7" STN Color, Low End Model (CE/UL/c-UL)
PFXGP2301TD GP2301-TC41-24V 5x7" TFT Color, Low Cost Model of GP2300T (CE/UL/c-UL)
PFXGP2300LD GP2300-LG41-24V 5x7" Monochrome LCD (CE/UL/c-UL)
PFXGP2300SD GP2300-SC41-24V 5x7" STN Color (CE/UL/c-UL)
PFXGP2300TD GP2300-TC41-24V 5x7" TFT Color (CE/UL/c-UL)
PFXGP2301HLD GP2301H-LG41-24V Handy Type GP 5x7" Monochrome LCD (CE/UL/c-UL)
PFXGP2301HSD GP2301H-SC41-24V Handy Type GP 5x7" STN Color (CE/UL/c-UL)
GP2401-TC41-24V 7x4" TFT Color, Low Cost Model of GP2400T (VGA) (CE/UL/c-UL)
GP2400-TC41-24V 7x4" TFT Color (VGA) (CE/UL/c-UL)
PFXGP2401HTD GP2401H-TC41-24V Handy Type GP 6x5" TFT Color (VGA) (CE/UL/c-UL)
PFXGP2501LD GP2501-LG41-24V 10x4" Monochrome LCD, Low Cost Model of GP2500L (VGA) (CE/UL/c-UL)
PFXGP2500LD GP2500-LG41-24V 10x4" Monochrome LCD (VGA) (CE/UL/c-UL)
PFXGP2501SA GP2501-SC11 10x4" STN Color (VGA), Low Cost Model of GP2500S (CE/UL/c-UL)
GP2500-SC41-24V 10x4" STN Color (VGA) (CE/UL/c-UL)
PFXGP2501TA GP2501-TC11 10x4" TFT Color (VGA), Low Cost Model of GP2500T (CE/UL/c-UL)
PFXGP2500TA GP2500-TC11 10x4" TFT Color (VGA) (CE/UL/c-UL)
PFXGP2500TD GP2500-TC41-24V 10x4" TFT Color (VGA) (CE/UL/c-UL)
GP2601-TC11 12x1" TFT Color, Low Cost Model of GP2600T (SVGA) (CE/UL/c-UL)
PFXGP2600TA GP2600-TC11 12x1" TFT Color (SVGA) (CE/UL/c-UL)
PFXGP2600TD GP2600-TC41-24V 12x1" TFT Color (SVGA) (CE/UL/c-UL)

Price List of GP2000 Series Coating for Thailand Distributor

Global Code Medel No Description

PFXGP2300LDC GP2300-LG41-24V-M 5x7" Black and White or 8 levels of Gray, 320x240 pixels, FEPROM (2MB), Rated Voltage: DC24V, Coating supported
GP2400-TC41-24V-M 7x4" TFT Color (VGA) (CE/UL/c-UL) - Coating Model
PFXGP2401HTDC GP2401H-TC41-24V-M Handy type, 6x5" TFT 256 Colors, 640x480 pixels, FEPROM (2MB), Rated Voltage: DC24V, Coating supported
PFXGP2501SAC GP2501-SC11-M 10x4" STN 64 Colors, 640x480 pixels, FEPROM (2MB), Rated Voltage: AC100-240V, I/F: CF card, Coating supported
PFXGP2500TAC GP2500-TC11-M 10x4" TFT Color (VGA) (CE/UL/c-UL) - Coating Model
PFXGP2500TDC GP2500-TC41-24V-M 10x4" TFT Color (VGA) (CE/UL/c-UL) - Coating Model
GP2600-TC11-M 12x1" TFT Color (SVGA) (CE/UL/c-UL) - Coating Model
PFXGP2600TDC GP2600-TC41-24V-M 12x1" TFT Color (SVGA) (CE/UL/c-UL) - Coating Model
PFXZGPEUVM21C GP2000-VM41-M Video Input Unit (video Input/RGB Input) for GP2600T/ GP-2500T/GP35*0T/GP36*0T Series, Coating supported

Price List of GP3000 Series for Thailand Distributor

Global Code Medel No Description

PFXGP3200AAD AGP3200-A1-D24 3x8" Monochrone Anber/Red LCD QVGA Basic DC24V 1SIO Ethernet type (CE/UL/CSA)
PFXGP3200TAD AGP3200-T1-D24 3x8" Color TFT LCD (256Color) QVGA Basic DC24V 1SIO Ethernet type (CE/UL/CSA)
PFXGP3302BAD AGP3302-B1-D24 5x7" Blue-Mode Monochrome LCD 133MHz QVGA Super Low-Cost DC24V (CE/UL/CSA)
PFXGP3301LAD AGP3301-L1-D24 5x7" Monochrome LCD QVGA Low-Cost DC24V (CE/UL/CSA)
PFXGP3300LAD AGP3300-L1-D24 5x7" Monochrome LCD QVGA Standard DC24V (CE/UL/CSA)
PFXGP3301SAD AGP3301-S1-D24 5x7" Color STN QVGA Low-Cost DC24V (CE/UL/CSA)
PFXGP3300SAD AGP3300-S1-D24 5x7" Color STN LCD QVGA Standard DC24V (CE/UL/CSA)
PFXGP3300TAD AGP3300-T1-D24 5x7" Color TFT LCD QVGA Standard DC24V (CE/UL/CSA)
PFXGP3300UAD AGP3300-U1-D24 5x7" Color TFT LCD QVGA Standard DC24V (CE/UL/CSA) (high brightness)
PFXGP3310TAD AGP3310-T1-D24 5x7" Color TFT LCD VGA Standard DC24V (CE/UL/CSA)
PFXGP3360TAD AGP3360-T1-D24 5x7" Color TFT LCD VGA Multi-media DC24V (CE/UL/CSA)
PFXGP3400SAD AGP3400-S1-D24 7x5" color STN LCD VGA Standard DC24V (CE/UL/CSA)
PFXGP3400TAD AGP3400-T1-D24 7x5" color TFT LCD VGA Standard DC24V (CE/UL/CSA)
PFXGP3450TAD AGP3450-T1-D24 7x5" color TFT LCD VGA Multi-media DC24V (CE/UL/CSA)
PFXGP3500LAD AGP3500-L1-D24 10x4" Monochrome LCD VGA Standard DC24V (CE/UL/CSA)
PFXGP3500SAA AGP3500-S1-AF 10x4" Color STN LCD VGA Standard AC100-240V (CE/UL/c-UL)
PFXGP3500SAD AGP3550-S1-D24 10x4" Color STN LCD VGA Standard DC24V (CE/UL/c-UL)
PFXGP3500TAA AGP3500-T1-AF 10x4" Color TFT LCD VGA Standard AC100-240V (CE/UL/c-UL)
PFXGP3500TAD AGP3500-T1-D24 10x4" Color TFT LCD VGA Standard DC24V (CE/UL/c-UL)
PFXGP3510TAA AGP3510-T1-AF 10x4" Color TFT LCD SVGA Standard AC100-240V (CE/UL/CSA)
PFXGP3550TAA AGP3550-T1-AF 10x4" Color TFT LCD 266MHz VGA Multi-media AC100-240V (CE/UL/c -UL)
PFXGP3560TAA AGP3560-T1-AF 10x4" Color TFT LCD VGA Multi-media AC100-240V (CE/UL/CSA)
PFXGP3600TAA AGP3600-T1-AF 12x1" Color TFT LCD SVGA Standard AC100-240V (CE/UL/c-UL)
Payment: Advance AGP3600-T1-D24 12x1" Color TFT LCD SVGA Standard DC24V (CE/UL/CSA)
PFXGP3650TAA 1)Net to JW Tech, Thai Bath 12x1" Color TFT LCD SVGA Multi-media AC100-240V (CE/UL/c-UL)
PFXGP3650UADC AGP3650-U1-D24 12x1" Color TFT LCD SVGA Multi-media DC24V (CE/UL/c-UL) (High brightness)
PFXGP3750TAA AGP3750-T1-AF 15" Color TFT LCD XGA Multi-Media AC100-240V (CE/UL/c-UL)
PFXGP3750TAD AGP3750-T1-D24 15" Color TFT LCD XGA Multi-Media DC24V (CE/UL/CSA)

Price List of GP3000 Series Coating for Thailand Distributor

Global Code Medel No Description

PFXGP3200TADC AGP3200-T1-D24-M Standard Class, 3x8" TFT 256 Colors, QVGA 320x240 pixeis, I/F: USB, Ethernet, Rated Voltage: DC24V, Caoting supported
PFXGP3301LADC AGP3301-L1-D24-M 5x7" Monochrome LCD QVGA Low-Cost DC24V (CE/UL/CSA) - Coating Model
PFXGP3300LADC AGP3300-L1-D24-M Standard Class, 5x7" Black and White (16shades), QVGA 320x240 pixels, I/F: Ethernet, USB, CF card, Rated Voltage : DC24V, Coating supported
PFXGP3300TADC AGP3300-T1-D24-M 5x7" Color TFT LCD QVGA Standard DC24V (CE/UL/CSA) - Coating Model
PFXGP3400TADC AGP3400-T1-D24-M 7x5" Color TFT LCD VGA Standard DC24V (CE/UL/CSA) - Coating Model
PFXGP3450TADC AGP3450-T1-D24-M Multimedia Class 7x5" TFT 65,536 Colors, VGA 640x480 pixels, I/F: Ethernet USB, CF card Sound Output/Input, Video Input, Rated Voltage: DC24V Coating supported
PFXGP3500SADC AGP3500-S1-D24-M Standard Class, 10x4" STN 4,096 Colors, VGA 640x480 pixels, i/F: Ethernet, USB, CF card ,Sound Output, Rated Voltage: DC24V, Coating supported
PFXGP3500TAAC AGP3500-T1-AF-M 10x4" Color TFT LCD VGA Standard AC100-240V (CE/UL/c-UL) - Coating Model
PFXGP3500TADC AGP3500-T1-D24-M 10x4" Color TFT LCD VGA Standard DC24V (CE/UL/c-UL) - Coating Model
PFXGP3560TAAC AGP3560-T1-AF-M Multimedia Class, 10x4" TFT 65,536 Colors, SVGA 800x600 pixels, I/F: Ethernet, USB, CF card, Sound Output/Input ,Video Input, Rated Voltage: AC100-240V Coating supported
PFXGP3550TAAC AGP3550-T1-AF-M Multimedia Class, 10x4" TFT 65,536 Colors, SVGA 640x480 pixels, I/F: Ethernet, USB, CF card, Sound Output/Input ,Video Input, Rated Voltage: AC100-240V Coating supported
PFXGP3600TAAC AGP3600-T1-AF-M 2x1" Color TFT LCD SVGA Standard AC100-240V (CE/UL/c-UL) - Coating Model
PFXGP3600TADC AGP3600-T1-D24-M 12x1" Color TFT LCD SVGA Standard DC24V (CE/UL/CSA) - Coating Model
PFXGP3650TAAC AGP3650-T1-AF-M Multimedia Class, 12x1" TFT 65,536 Colors, SVGA 800x600 pixels, I/F: Ethernet, USB, CF card, Sound Output/Input ,Video Input, Rated Voltage: AC100-240V Coating supported
PFXGP3650TADC AGP3650-T1-D24-M Multimedia Class, 12x1"TFT SVGA, I/F: Ethernet, Video Input, DC24V (CE/UL/CSA) - Coating Model
PFXGP3750TAAC AGP3750-T1-AF-M 15" Color TFT LCD XGA Multi-Media AC100-240V (CE/UL/c-UL) - Coating Model
PFXGP3750TADC AGP3750-T1-D24-M 15" Color TFT LCD XGA Multi-Media DC24V (CE/UL/CSA) - Coating Model

Price List of GP3000DIO Series for Thailand Distributor

Global Code Medel No Description

PFXGP3300LADDK AGP3300-L1-D24-D81K AGP-3300L (sing type) (DC24V) 5x7 inch
PFXGP3300LADDC AGP3300-L1-D24-D81C AGP-3300L (source type) (DC24V) 5x7 inch
PFXGP3300LADFN AGP3300-L1-D24-FN1M AGP-3300L (flex type) (DC24V) 5x7 inch
PFXGP3300SADDK AGP3300-S1-D24-D81K AGP-3300S (sink type) (DC24V) 5x7 inch
PFXGP3300SADDC AGP3300-S1-D24-D81C AGP-3300S (source type) (DC24V) 5x7 inch
PFXGP3300TADDK AGP3300-T1-D24-D81K AGP-3300T (sing type) (DC24V) 5x7 inch
PFXGP3300TADDC AGP3300-T1-D24-D81C AGP-3300T (source type) (DC24V) 5x7 inch
PFXGP3300TADFN AGP3300-T1-D24FN1M AGP-3300T (flex type) (DC24V) 5x7 inch
PFXGP3400SADDK AGP3400-S1-D24-D81K AGP-3400S (sing type) (DC24V) 7x5 inch
PFXGP3400SADDC AGP3400-S1-D24-D81C AGP-3400S (source type) (DC24V) 7x5 inch
PFXGP3400TADDK AGP3400-T1-D24-D81K AGP-3400T (sing type) (DC24V) 7x5 inch
PFXGP3400TADDC AGP3400-T1-D24-D81C AGP-3400T (source type) (DC24V) 7x5 inch
PFXGP3400TADFN AGP3400-T1-D24FN1M AGP-3400T (flex type) (DC24V) 7x5 inch
PFXGP3500LADDC AGP3500-L1-D24-D81C AGP-3500L (source type) (DC24V) 10x4 inch
PFXGP3500SAADK AGP3500-S1-AF-D81K AGP-3500S (sink type) (AC100-240V) 10x4 inch
PFXGP3500SAADC AGP3500-S1-AF-D81C AGP-3500S (source type) (AC100-240V) 10x4 inch
PFXGP3500SADDK AGP3500-S1-D24-D81K AGP-3500S (sink type) (DC24V) 10x4 inch
PFXGP3500SADDC AGP3500-S1-D24-D81C AGP-3500S (source type) (DC24V) 10x4 inch
PFXGP3500TAADK AGP3500-T1-AF-D81K AGP-3500T (sink type) (AC100-240V) 10x4 inch
PFXGP3500TAADC AGP3500-T1-AF-D81C AGP-3500T (source type) (AC100-240V) 10x4 inch
PFXGP3500TADDK AGP3500-T1-D24-D81K AGP-3500T (sink type) (DC24V) 10x4 inch
PFXGP3500TADDC AGP3500-T1-D24-D81C AGP-3500T (source type) (DC24V) 10x4 inch
PFXGP3500TAAFN AGP3500-T1-AF-FN1M AGP-3500T (flex type) (AC100-240V) 10x4 inch
Payment : Advance AGP3500-T1-D24-FN1M AGP-3500T (flex type) (DC24V) 10x4 inch
PFXGP3600TAADK 1)Net to JW Tech, Thai Bath AGP-3600T (sink type) (AC100-240V) 12x1 inch
PFXGP3600TAADC AGP3600-T1-AF-D81C AGP-3600T (source type) (AC100-240V) 12x1 inch
PFXGP3600TADDK AGP3600-T1-D24-D81K AGP-3600T (sink type) (DC24V) 12x1 inch
PFXGP3600TADDC AGP3600-T1-D24-D81C AGP-3600T (source type) (DC24V) 12x1 inch
PFXGP3600TAAFN AGP3600-T1-AF-FN1M AGP-3600T (flex type) (AC100-240V) 12x1 inch
PFXGP3600TADFN AGP3600-T1-D24-FN1M AGP-3600T (flex type) (DC24V) 12x1 inch

Price List of GP3000DIO Series for Thailand Distributor

Global Code Medel No Description

PFXGP3300LADCA AGP3300-L1-D24-CA1M Control function (CANopen master board) 5x7" Monochrome LCD QVGA Standard DC24V (CE/UL/CSA)
PFXGP3300TADCA AGP3300-T1-D24-CA1M Control function (CANopen master board) 5x7" Color TFT LCD QVGA Standard DC24V (CE/UL/CSA)
PFXGP3400TADCA AGP3400-T1-D24-CA1M Control function (CANopen master board) 7x5" Color TFT LCD VGA Standard DC24V (CE/UL/CSA)
PFXGP3500SAACA AGP3500-S1-AF-CA1M Control function (CANopen master board) 10x4" Color STN LCD VGA Standard AC100-240V (CE/UL/c-UL)
PFXGP3500SADCA AGP3500-S1-D24-CA1M Control function (CANopen master board) 10x4" Color STN LCD VGA Standard DC24V (CE/UL/CSA)
PFXGP3500TAACA AGP3500-T1-AF-CA1M Control function (CANopen master board) 10x4" Color TFT LCD VGA Standard AC100-240V (CE/UL/c-UL)
PFXGP3500TADCA AGP3500-T1-D24-CA1M Control function (CANopen master board) 10x4" Color TFT LCD VGA Standard DC24V (CE/UL/CSA)
PFXGP3600TAACA AGP3600-T1-AF-CA1M Control function (CANopen master board) 12x1" Color TFT LCD SVGA Standard AC100-240V (CE/UL/c-UL)
PFXGP3600TADCA AGP3600-T1-D24-CA1M Control function (CANopen master board) 12x1" Color TFT LCD SVGA Standard DC24V (CE/UL/CSA)
PFXGP3600UADCA AGP3600-U1-D24-CA1M Control function (CANopen master board) 12x1" Color TFT LCD SVGA Standard DC24V (CE/UL/CSA) (High brightness)

Price List of AGP Handy Type for Thailand Distributor

Global Code Medel No Description

PFXGP3300HLAD AGP3300H-L1-D24 Handy Type AGP, 5x7-inch Monochrome LCD, QVGA
PFXGP3300HSAD AGP3300H-S1-D24 Handy Type AGP, 5x7-inch STN color LCD, QVGA
PFXGP3310HTAD AGP3310H-T1-D24 Handy Type AGP, 5x7-inch TFT color LCD, VGA
PFXGP3300HLAD AGP3300H-L1-D24 Handy Type AGP, 5x7-inch Monochrome LCD, QVGA
PFXGP3300HLADR AGP3300H-L1-D24-RED Handy Type AGP, 5x7-inch Monochrome LCD, QVGA Emergency stop S/W Red
PFXGP3300HSADR AGP3300H-S1-D24-RED Handy Type AGP, 5x7-inch STN color LCD, QVGA Emergency stop S/W Red
PFXGP3310HTADR AGP3310H-T1-D24-RED Handy Type AGP, 5x7-inch TFT color LCD, VGA Emergency stop S/W Red
PFXGP3300HLADRK AGP3300H-L1-D24-RED-KEY Handy Type AGP, 5x7-inch Monochrome LCD, QVGA Emergency stop S/W Red+Key
PFXGP3300HSADRK AGP3300H-S1-D24-RED-KEY Handy Type AGP, 5x7-inch STN color LCD, QVGA Emergency stop S/W Red+Key
PFXGP3310HTADRK AGP3310H-T1-D24-RED-KEY Handy Type AGP, 5x7-inch TFT color LCD, VGA Emergency stop S/W Red+Key
PFXGP3300HLADYK AGP3300H-L1-D24-YEL-KEY Handy Type AGP, 5x7-inch Monochrome LCD, QVGA Emergency stop S/W Yellow+Key
PFXGP3300HSADYK AGP3300H-S1-D24-YEL-KEY Handy Type AGP, 5x7-inch STN color LCD, QVGA Emergency stop S/W Yellow+Key
PFXGP3310HTADYK AGP3310H-T1-D24-YEL-KEY Handy Type AGP, 5x7-inch TFT color LCD, VGA Emergency stop S/W Yellow+Key
PFXGP3300HLADGK AGP3300H-L1-D24-GRY-KEY Handy Type AGP, 5x7-inch Monochrome LCD, QVGA Emergency stop S/W Gley+Key
PFXGP3300HSADGK AGP3300H-S1-D24-GRY-KEY Handy Type AGP, 5x7-inch STN color LCD, QVGA Emergency stop S/W Gley+Key
PFXGP3310HTADGK AGP3310H-T1-D24-GRY-KEY Handy Type AGP, 5x7-inch TFT color LCD, VGA Emergency stop S/W Gley+Key

Price List of ST3000 series for Thailand Distributor

Global Code Medel No Description

PFXST3201AAD AST3201-A1-D24 3x8" Monochrome Amber/Red LCD QVGA Basic DC24V 2SIO (CE/UL/CSA)
PFXST3211AAD AST3211-A1-D24 3x8" Monochrome Amber/Red LCD QVGA Basic DC24V MPI (CE/UL/CSA)
PFXST3301BAD AST3301-B1-D24 5x7" Blue-Mode Monochrome LCD QVGA Basic DC24V (CE/UL/c-UL)
PFXST3302BAD AST3302-B1-D24 5x7" QVGA-Blue LCD, COM2-for MPI, Without Ethernet
PFXST3301TAD AST3301-T1-D24 5x7" QVGA-TFT LCD, Without Ethernet
PFXST3301SAD AST3301-S1-D24 5x7: color STN LCD QVGA Basic DC24V DC24V (CE/UL/c-UL)
PFXST3401TAD AST3401-T1-D24 7x5: color TFT LCD VGA Basic DC24V DC24V (CE/UL)
PFXST3501CAA AST3501-C1-AF 10x4" Color TFT LCD (16color) VGA Basic AC100-240V (CE/UL/c-UL)
PFXST3501CAD AST3501-C1-D24 10x4" Color TFT LCD (16color) VGA Basic DC24V (CE/UL/c-UL)
PFXST3501TAA AST3501-T1-AF 10x4" Color TFT LCD (256color) VGA Basic AC100-240V (CE/UL/c-UL)
PFXST3501TAD AST3501-T1-D24 10x4" Color TFT LCD (256color) VGA Basic DC24V (CE/UL/c-UL)

Price List of GP4000 Series for Thailand Distributor

Global Code Medel No Description

PFXGP4201TADW PFXGP4201TADW 3x5-inch TFT, 65,536 colors, QVGA 320x240 pixels, Analog Touch Panel, COM I/F x2, USB A/mini-B I/F x 1 each, Secondary Back-up Battery, DC24V
PFXGP4201TAD PFXGP4201TAD 3x5-inch TFT, 65,536 colors, QVGA 320x240 pixels, Analog Touch Panel,Ethernet I/F, RS232C/422, USB A/mini-B I/F x 1 each, Secondary Back-up Battery, DC24V
PFXGP4203TAD PFXGP4203TAD 3x5-inch TFT, 65,536 colors, QVGA 320x240 pixels, Analog Touch Panel,Ethernet I/F, RS-485(Isolates), USB A/mini-B I/F x 1 each, Secondary Back-up Battery, DC24V
PFXGP4301TADW PFXGP4301TADW 5x7-inch TFT, 65,536 colors, QVGA 320x240 pixels, Analog Touch Panel, Ethernet I/F, COM I/F x2, USB A/mini-B I/F x 1 each, Secondary Back-up Battery, DC24V
PFXGP4301TAD PFXGP4301TAD 5x7-inch TFT, 65,536 colors, QVGA 320x240 pixels, Analog Touch Panel, Ethernet I/F, COM I/F x2, USB A/mini-B I/F x 1 each, SD Card I/F, DC24V
PFXGP4303TAD PFXGP4303TAD 5x7-inch TFT, 65,536 colors, QVGA 320x240 pixels, Analog Touch Panel,Ethernet I/F, RS232C, RS-485(Isolates), USB A/mini-B I/F x 1 each, SD Card I/F, DC24V
PFXGP4401WADW PFXGP4401WADW 7x0-inch Wide TFT, 65,536 colors, WVGA 800x400 pixels, Analog Touch Panel, Ethernet I/F, COM I/F x2, USB A/mini-B I/F x 1 each, SD Card I/F, DC24V
PFXGP4401TAD PFXGP4401TAD 7x5-inch TFT, 65,536 colors, VGA 640x480 pixels, Analog Touch Panel, Ethernet I/F, COM I/F x2, USB A/mini-B I/F x 1 each, SD Card I/F, DC24V
PFXGP4501TADW PFXGP4501TADW 10x4-inch TFT, 65,536 colors, VGA 640x480 pixels, Analog Touch Panel, Ethernet I/F, COM I/F x2, USB A/mini-B I/F x 1 each, SD Card I/F, DC24V
PFXGP4501TAA PFXGP4501TAA 10x4-inch TFT, 65,536 colors, VGA 640x480 pixels, Analog Touch Panel, Ethernet I/F, COM I/F x2, USB A/mini-B I/F x 1 each, SD Card I/F, AC100-240V
PFXGP4501TAD PFXGP4501TAD 10x4-inch TFT, 65,536 colors, VGA 640x480 pixels, Analog Touch Panel, Ethernet I/F, COM I/F x2, USB A/mini-B I/F x 1 each, SD Card I/F, DC24V
PFXGP4503TAD PFXGP4503TAD 10x4-inch TFT, 65,536 colors, VGA 640x480 pixels, Analog Touch Panel, Ethernet I/F, RS-232C, RS-485 (Isolated) USB A/mini-B I/F x 1 each, SD Card I/F, DC24V
PFXGP4501TMA PFXGP4501TMA 10x4-inch TFT, 65,536 colors, VGA 640x480 pixels, Matrix Touch Panel, Ethernet I/F, COM I/F x2, USB A/mini-B I/F x 1 each, SD Card I/F, AC100-240V
PFXGP4501TMD PFXGP4501TMD 10x4-inch TFT, 65,536 colors, VGA 640x480 pixels, Matrix Touch Panel, Ethernet I/F, COM I/F x2, USB A/mini-B I/F x 1 each, SD Card I/F, DC24V
PFXGP4601TAA PFXGP4601TAA 12x1-inch TFT, 65,536 colors, SVGA 800x600 pixels, Analog Touch Panel, Ethernet I/F, COM I/F x2, USB A/mini-B I/F x 1 each, SD Card I/F, AC100-240V
PFXGP4601TAD PFXGP4601TAD 12x1-inch TFT, 65,536 colors, SVGA 800x600 pixels, Analog Touch Panel, Ethernet I/F, COM I/F x2, USB A/mini-B I/F x 1 each, SD Card I/F, DC24V
PFXGP4603TAD PFXGP4603TAD 12x1-inch TFT, 65,536 colors, SVGA 800x600 pixels, Analog Touch Panel, Ethernet I/F, RS-232C, RS-485 (Isolated) USB A/mini-B I/F x 1 each, SD Card I/F, DC24V
PFXGP4601TMA PFXGP4601TMA 12x1-inch TFT, 65,536 colors, SVGA 800x600 pixels, Matrix Touch Panel, Ethernet I/F, COM I/F x2, USB A/mini-B I/F x 1 each, SD Card I/F, AC100-240V
PFXGP4601TMD PFXGP4601TMD 12x1-inch TFT, 65,536 colors, SVGA 800x600 pixels, Matrix Touch Panel, Ethernet I/F, COM I/F x2, USB A/mini-B I/F x 1 each, SD Card I/F, DC24V

Price List of GP4000 Series Coating for Thailand Distributor

Global Code Medel No Description

PFXGP4301TADWC PFXGP4301TADWC 5x7-inch TFT, 65,536 colors, QVGA 320x240 pixels, Analog Touch Panel, Ethernet I/F, COM x 2, USB A/mini-B I/F x 1 each, Secondary Back-up Battery, DC24V, Coated Model
PFXGP4301TADC PFXGP4301TADC 5x7-inch TFT, 65,536 colors, QVGA 320x240 pixels, Analog Touch Panel, Ethernet I/F, COM I/F x 2, USB A/mini-B I/F x 1 each, SD Card I/F , DC24V, Coated Model
PFXGP4501TAAC PFXGP4501TAAC 10x4-inch TFT, 65,536 colors, VGA 640x480 pixels, Analog Touch Panel, Ethernet I/F, COM I/F x 2, USB A/mini-B I/F x 1 each, SD Card I/F , AC100-240V, Coated Model
PFXGP4501TADC PFXGP4501TADC 10x4-inch TFT, 65,536 colors, VGA 640x480 pixels, Analog Touch Panel, Ethernet I/F, COM I/F x 2, USB A/mini-B I/F x 1 each, SD Card I/F , DC24V, Coated Model
PFXGP4601TAAC PFXGP4601TAAC 12x1-inch TFT, 65,536 colors, SVGA 800x600 pixels, Analog Touch Panel, Ethernet I/F, COM I/F x 2, USB A/mini-B I/F x 1 each, SD Card I/F , AC100-240V, Coated Model
PFXGP4601TADC PFXGP4601TADC 12x1-inch TFT, 65,536 colors, VGA 800x600 pixels, Analog Touch Panel, Ethernet I/F, COM I/F x 2, USB A/mini-B I/F x 1 each, SD Card I/F , DC24V, Coated Model

Price List of GP4000 Series Coating for Thailand Distributor

Global Code Medel No Description

PFXGP4104G1D GP4104G1D 3x4" monochrome, 16 levels of grayscale, 3-color LED backlight (Green/Orange/Red), Ethernet (100base), USB A/mini B, D24V
PFXGP4104W1D GP4104W1D 3x4" monochrome, 16 levels of grayscale, 3-color LED backlight (White/Pink/Red), Ethernet (100base), USB A/mini B, D24V
PFXGP4105G1D GP4105G1D 3x4" monochrome, 16 levels of grayscale, 3-color LED backlight (Green/Orange/Red), RS-232C, USB A/mini B, D24V
PFXGP4105W1D GP4105W1D 3x4" monochrome, 16 levels of grayscale, 3-color LED backlight (White/Pink/Red), RS-232C, USB A/mini B, D24V
PFXGP4106G1D GP4106G1D 3x4" monochrome, 16 levels of grayscale, 3-color LED backlight (Green/Orange/Red), RS-422/485, USB A/mini B, D24V
PFXGP4106W1D GP4106W1D 3x4" monochrome, 16 levels of grayscale, 3-color LED backlight (White/Pink/Red), RS-422/485, USB A/mini B, D24V
PFXGP4107G1D GP4107G1D 3x4" monochrome, 16 levels of grayscale, 3-color LED backlight (Green/Orange/Red), RS-485(Isolated), USB A/mini B, D24V
PFXGP4107W1D GP4107W1D 3x4" monochrome, 16 levels of grayscale, 3-color LED backlight (White/Pink/Red), RS-485(Isolated), USB A/mini B, D24V

Price List of GP4000M Series for Thailand Distributor

Global Code Medel No Description

PFXGM4201TAD PFXGM4201TAD 3x5", 65,536-color TFT, QVGA, Serail I/F, USB TypeA, miniB, Ethernet, DC24V
PFXGM4301TAD PFXGM4301TAD 5x7", 65,536-color TFT, QVGA, Serail I/F, USB TypeA, miniB, Ethernet, DC24V

Price List of ST Series for Thailand Distributor

Global Code Medel No Description

PFXST400AD ST400-AG41-24V 3x8" Low Cost Monochrome Amber LCD, RS-422 Type(QVGA) (CE/UL/c-UL)
PFXST401AD ST401-AG41-24V 3x8" Low Cost Monochrome Amber LCD, RS-232C Type(QVGA) (CE/UL/c-UL)
PFXST402AD ST402-AG41-24V 3x8" Low Cost Monochrome Amber LCD, MPI (Dedicated) Type(QVGA) (CE/UL/c-UL)
PFXST403AD ST403-AG41-24V 3x8" Low Cost Monochrome 2-color LCD, Ethernet Type(QVGA)

Price List of GLC Series for Thailand Distributor

Global Code Medel No Description

PFXGL2300LD GLC2300-LG41-24V 5x7" Monochrome LCD, Graphic Logic Controller, DC24V (CE/UL/c-UL)
PFXGL2300TD GLC2300-TC41-24V 5x7" TFT Color, Graphic Logic Controller, DC24V (CE/UL/c-UL)
GLC2400-TC41-24V 7x4" TFT Color, Graphic Logic Controller, Screen Memory 4MB DC24V (CE/UL/c-UL)
PFXGL2500TA GLC2500-TC41-200V 10x4" TFT Color, Graphic Logic Controller, AC85/265V (CE/UL/c-UL)
PFXGL2500TD GLC2500-TC41-24V 10x4" TFT Color, Graphic Logic Controller, DC24V (CE/UL/c-UL)
GLC2600-TC41-200V 12" TFT Color, Graphic Logic Controller, AC85/265V (CE/UL/c-UL)
GLC2600-TC41-24V 12" TFT Color, Graphic Logic Controller, DC24V (CE/UL/c-UL)

Price List of GLC Series Coating for Thailand Distributor

Global Code Medel No Description

PFXGL2300TDC GLC2300-TC41-24V-M 5x7" TFT Color, Graphic Logic Controller, DC24V (CE/UL/c-UL) - Coating Model
PFXGL2500TAC GLC2500-TC41-200V-M 10x4" TFT Color, Graphic Logic Controller, AC85/265V (CE/UL/c-UL) - Coating Model
GLC2600-TC41-200V-M 12" TFT Color, Graphic Logic Controller, AC85/265V (CE/UL/c-UL) - Coating Model

Price List of LT Series for Thailand Distributor

Global Code Medel No Description

PFXGLC150SDA1 GLC150-SC41-XY32SK-24V 5x7" STN Color LCD LTC Type A1, 16-in/16-sink-out
PFXGLC150BDA1 GLC150-BG41-XY32SK-24V 5x7" Blue Mode LCD LT Type A1, 16-in/16-sink-out
PFXGLC150BDA2 GLC150-BG41-XY32SC-24V 5x7" Blue Mode LCD LT Type A2, 16-in/16-source-out
PFXGLC150BDB GLC150-BG41-FLEX-24V 5x7" Blue Mode LCD LT Type B, FlexNetwork I/F Type
PFXGLC150BDBP GLC150-BG41-XY32KF-24V 5x7" Blue Mode LCD LT Type B+, FlexNetwork I/F +16-in/16-sink-out
PFXGLC150SDC GLC150-SC41-XY32KF-24V 5x7" STM Color LCD LTC Type B+, FlexNetwork I/F +16-in/16-sink-out
PFXGLC150BDC GLC150-BG41-RSFL-24V 5x7" Blue Mode LCD LT Type C, FlexNetwork I/F +SIO

ราคา 0 บาท ขาย เครื่องมือ, เครื่องจักรกล, อุตสาหกรรม ขนาด

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร

ประกาศหมดอายุ

ขออภัยประกาศนี้หมดอายุลงแล้ว โปรดใช้วิจารณญาณ ในการติดต่อสอบถาม เช่น ดูวันหมดอายุไปหลายปี หรือมากกว่า 6 เดือนแล้ว

ติดต่อสอบถาม


รหัสประกาศ : 17815
ผู้ประกาศ : หวาน
เบอร์โทรติดต่อ : 0860894867
อีเมล : varaporn@jwtech.co.th
วันที่ประกาศ : 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14:41:16 น.
วันที่หมดอายุ : 30 ธันวาคม 2555
IP : 115.87.64.xxx
เข้าชมวันนี้ 3 ครั้ง เข้าชมรวม 6252 ครั้ง


ส่วนหนึ่งที่คุณอาจจะกำลังค้นหา