จำหน่าย HMI MITSUBISHI GOT มีสต็อกสินค้าเอง ราคาดีค่ะ คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ลงประกาศฟรี
ขาย เครื่องมือ, เครื่องจักรกล, อุตสาหกรรม » 17828

จำหน่าย HMI MITSUBISHI GOT มีสต็อกสินค้าเอง ราคาดีค่ะ คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเราจำหน่าย HMI MITSUBISHI GOT มีสต็อกสินค้าเอง ราคาดีค่ะ

ติดต่อได้ที่หวานค่ะ 02-7337702 / xxxxxx4867


Mitsu Touch Screen

GOT Series
1 GT1155-QSBD-C
2 GT1265-VNBA
3 GT1275-VNBA
GT16 Series
1 GT1695M-XTBA
2 GT1695M-XTBD
3 GT1685M-STBA
4 GT1685M-STBD
5 GT1675M-STBA
6 GT1675M-STBD
7 GT1675M-VTBA
8 GT1675M-VTBD
9 GT1675-VNBA
10 GT1675-VNBD
11 GT1672-VNBA
12 GT1672-VNBD
13 GT1665M-STBA
14 GT1665M-STBD
15 GT1665M-VTBA
16 GT1665M-VTBD
17 GT1662-VNBA
18 GT1662-VNBD
19 GT1655-VTBD
20 GT1665HS-VTBD
GT15 Series
1 GT1595-XTBA
2 GT1595-XTBD
3 GT1585V-STBA
4 GT1585V-STBD
5 GT1585-STBA
6 GT1585-STBD
7 GT1575V-STBA
8 GT1575V-STBD
9 GT1575-STBA
10 GT1575-STBD
11 GT1575-VTBA
12 GT1575-VTBD
13 GT1575-VNBA
14 GT1575-VNBD
15 GT1572-VNBA
16 GT1572-VNBD
17 GT1565-VTBA
18 GT1565-VTBD
19 GT1562-VNBA
20 GT1562-VNBD
21 GT1555-VTBD
22 GT1555-QTBD
23 GT1555-QSBD
24 GT1555-QLBD
GT11 Series
1 GT1155-QTBD
2 GT1155-QTBDQ
3 GT1155-QTBDA
4 GT1155-QSBD
5 GT1155-QSBDQ
6 GT1155-QSBDA
7 GT1150-QLBD
8 GT1150-QLBDQ
9 GT1150-QLBDA
10 GT1155HS-QSBD
11 GT1155HS-QLBD
GT10 Series
1 GT1055-QSBD
2 GT1050-QBBD
3 GT1045-QSBD
4 GT1040-QBBD
5 GT1030-HBD REPLACE GT1030-LBD
6 GT1030-HBD2
7 GT1030-HBL
8 GT1030-HBDW
9 GT1030-HBDW2
10 GT1030-HBLW
11 GT1030-HWD
12 GT1030-HWD2
13 GT1030-HWL
14 GT1030-HWDW
15 GT1030-HWDW2
16 GT1030-HWLW
17 GT1020-LBD TOUCH SCREEN 3x8" STN MONOCHROME (RS422)
18 GT1020-LBD2
19 GT1020-LBL
20 GT1020-LBDW
21 GT1020-LBDW2
22 GT1020-LBLW
23 GT1020-LWD
24 GT1020-LWD2
25 GT1020-LWL
26 GT1020-LWDW
27 GT1020-LWDW2
28 GT1020-LWLW
HMI Communicate Adapter
1 GT15-QBUS Melsec Q-BUS interface; GT15/GT16 (1 Channel), Standard model
2 GT15-QBUS2 Melsec Q-BUS interface; GT15/GT16 (2 Channel), Standard model
3 GT15-ABUS Melsec A-BUS interface; GT15/GT16 (1 Channel), Standard model
4 GT15-ABUS2 Melsec A-BUS interface; GT15/GT16 (2 Channel), Standard model
5 GT15-75QBUSL Melsec Q-BUS interface; GT15/GT16 (1 Channel), Slim model
6 GT15-75QBUS2L Melsec Q-BUS interface; GT15/GT16 (2 Channel), Slim model
7 GT15-75ABUSL Melsec A-BUS interface; GT15/GT16 (1 Channel), Slim model
8 GT15-75ABUS2L Melsec A-BUS interface; GT15/GT16 (2 Channel), Slim model
9 GT15-RS2-9P Serial interface; GT15/GT16 (RS232, 9Pin, D-Sub)
10 GT15-RS4-9S Serial interface; GT15/GT16 (RS422/485, 9Pin, D-Sub)
11 GT15-RS4-TE Serial interface; GT15/GT16 (RS422)
12 GT15-RS2T4-9P Serial interface; GT15/GT16 (Converter RS232 --> RS422, 9Pin, D-Sub)
13 GT15-RS2T4-25P Serial interface; GT15/GT16 (Converter RS232 --> RS422, 25Pin, D-Sub)
14 GT15-J71LP23-25 MELSECNet/10/H interface; GT15/GT16 (Optic SI Cable)
15 GT15-J71BR13 MELSECNet/10/H interface; GT15/GT16 (Coaxial Connection)
16 GT15-J71GP23-SX Melsec CC-Link IE interface; GT15/GT16
17 GT15-J71GF13-T2
18 GT15-J61BT13 Melsec CC-Link interface; GT15/GT16
19 GT15-J71E71-100 Ethenet RJ45 interface; GT15
20 GT01-RS4-M
21 GT10-9PT5S
22 GT11HS-CCL
23 GT11H-CCL
HMI Vedio Adapter
1 GT15-PRN GT15/GT16, USB Port for Printer
2 GT16M-MMR Multimedia Option Board GT16
3 GT16M-V4 Vedio Input Unit for GT16, 4 * NSTC/PAL Input
4 GT15V-75V4 Vedio Input Unit for GT15, 4 * NSTC/PAL Input
5 GT16M-R2 Vedio Input Unit for GT16, 2* RGB Composite Input
6 GT15V-75R1 Vedio Input Unit for GT15, 1* RGB Composite Input
7 GT16M-V4R1 Vedio Input Unit for GT16, 4 * NSTC/PAL,1* RGB Composite Input
8 GT15V-75V4R1 Vedio Input Unit for GT15, 4 * NSTC/PAL,1* RGB Composite Input
9 GT16M-ROUT Vedio Output Unit for GT16, 1* RGB Composite Output
10 GT15V-75ROUT Vedio Output Unit for GT15, 1* RGB Composite Output
11 GT15-CFCD
12 GT15-CFEX-C08SET
13 GT15-SOUT
14 GT15-DIOR
15 GT15-DIO
HMI Software
1 SW1DNC-GTWK3-J GT Works3 Vx1
2 SW1DNC-GTWK3-JV GT Works3 Vx1
3 SW1DNC-GTWK3-JA GT Works3 Vx1
4 SW1DNC-GTWK3-JC GT Works3 Vx1
5 SW1DNC-GTWK3-EA GT Works3 Vx1
6 GT15-SGTKEY-U GT SoftGOT 1000; USB Key
7 GT16-PCRAKEY
HMI Memory & Accessories
1 GT16-90XLTT
2 GT16-80SLTT
3 GT16-70SLTT
4 GT16-70VLTT
5 GT16-70VLTN
6 GT16-60SLTT
7 GT16-60VLTT
8 GT16-60VLTN
9 GT15-90XLTT
10 GT15-80SLTT
11 GT15-70SLTT
12 GT15-70VLTT
13 GT15-70VLTN
14 GT15-60VLTT
15 GT15-60VLTN
16 GT16-MESB
17 GT15-FNB
18 GT15-QFNB
19 GT15-QFNB16M
20 GT15-QFNB32M
21 GT15-QFNB48M
22 GT15-MESB48M
23 GT15-50FNB
24 GT10-LDR
25 GT15-50FMB
26 GT16-90PSCB
27 GT16-90PSGB
28 GT16-90PSCW
29 GT16-90PSGW
30 GT16-90PSCB-012
31 GT15-90PSCB
32 GT15-90PSGB
33 GT15-90PSCW
34 GT15-90PSGW
35 GT16-80PSCB
36 GT16-80PSGB
37 GT16-80PSCW
38 GT16-80PSGW
39 GT16-80PSCB-012
40 GT15-80PSCB
41 GT15-80PSGB
42 GT15-80PSCW
43 GT15-80PSGW
44 GT16-70PSCB
45 GT16-70PSGB
46 GT16-70PSCW
47 GT16-70PSGW
48 GT16-70PSCB-012
49 GT15-70PSCB
50 GT15-70PSGB
51 GT15-70PSCW
52 GT15-70PSGW
53 GT16-60PSCB
54 GT16-60PSGB
55 GT16-60PSCW
56 GT16-60PSGW
57 GT16-60PSCB-012
58 GT15-60PSCB
59 GT15-60PSGB
60 GT15-60PSCW
61 GT15-60PSGW
62 GT16H-60PSC
63 GT16-50PSCB
64 GT16-50PSGB
65 GT16-50PSCW
66 GT16-50PSGW
67 GT16-50PSCB-012
68 GT15-50PSCB
69 GT15-50PSGB
70 GT15-50PSCW
71 GT15-50PSGW
72 GT11-50PSCB
73 GT11-50PSGB
74 GT11-50PSCW
75 GT11-50PSGW
76 GT11H-50PSC
77 GT10-50PSCB
78 GT10-50PSGB
79 GT10-50PSCW
80 GT10-50PSGW
81 GT10-30PSCB
82 GT10-30PSGB
83 GT10-30PSCW
84 GT10-30PSGW
85 GT10-20PSCB
86 GT10-20PSGB
87 GT10-20PSCW
88 GT10-20PSGW
89 GT16-UCOV
90 GT16-50UCOV
91 GT15-UCOV
92 GT11-50UCOV
93 GT05-90PCO
94 GT05-80PCO
95 GT05-70PCO
96 GT05-60PCO
97 GT16-50PCO
98 GT05-50PCO
99 GT10-40PCO
100 GT10-30PCO
101 GT10-20PCO
102 GT16H-60ESCOV
103 GT11H-60ESCOV
104 GT15-90STAND
105 GT15-80STAND
106 GT15-70STAND
107 GT05-50STAND
108 GT05-MEM-128MC
109 GT05-MEM-256MC
110 GT05-MEM-512MC
111 GT05-MEM-1GC
112 GT05-MEM-2GC
113 GT05-MEM-4GC
114 GT05-MEM-8GC
115 GT05-MEM-16GC
116 GT05-MEM-ADPC
117 GT15-70ATT-98
118 GT15-70ATT-87
119 GT15-60ATT-96
120 GT15-60ATT-87
121 GT15-60ATT-77
122 GT15-50ATT-95W
123 GT15-50ATT-85
124 GT15-BAT
125 GT11-50BAT
HMI Link PLC Mitsu Cable
1 GT15-QC06B
2 GT15-QC12B
3 GT15-QC30B
4 GT15-QC50B
5 GT15-QC100B
6 GT15-QC06BS
7 GT15-QC12BS
8 GT15-QC30BS
9 GT15-QC50BS
10 GT15-QC100BS
11 A9GT-QCNB
12 GT15-C12NB
13 GT15-C30NB
14 GT15-C50NB
15 GT15-AC06B
16 GT15-AC12B
17 GT15-AC30B
18 GT15-AC50B
19 GT15-A370C12B-S1
20 GT15-A370C25B-S1
21 GT15-A370C12B
22 GT15-A370C25B
23 GT15-A1SC07B
24 GT15-A1SC12B
25 GT15-A1SC30B
26 GT15-A1SC50B
27 GT15-A1SC07NB
28 GT15-A1SC12NB
29 GT15-A1SC30NB
30 GT15-A1SC50NB
31 GT15-C100EXSS-1
32 GT15-C200EXSS-1
33 GT15-C300EXSS-1
34 GT15-C07BS
35 GT15-C12BS
36 GT15-C30BS
37 GT15-C50BS
38 GT15-C100BS
39 GT15-C200BS
40 GT15-C300BS
41 GT15-J2C10B
42 A7GT-CNB
43 GT15-EXCNB
44 GT15-QFC
45 GT15-AFC
46 GT16-C02R4-9S
47 GT16-C02R4-25S
48 FA-LTBGTR4CBL05
49 FA-LTBGTR4CBL10
50 FA-LTBGTR4CBL20
51 GT01-C30R4-25P
52 GT01-C100R4-25P
53 GT01-C200R4-25P
54 GT01-C300R4-25P
55 GT10-C30R4-25P
56 GT10-C100R4-25P
57 GT10-C200R4-25P
58 GT10-C300R4-25P
59 GT09-C30R4-6C
60 GT09-C100R4-6C
61 GT09-C200R4-6C
62 GT09-C300R4-6C
63 GT01-C10R4-8P
64 GT01-C30R4-8P
65 GT01-C100R4-8P
66 GT01-C200R4-8P
67 GT01-C300R4-8P
68 GT10-C10R4-8P
69 GT10-C30R4-8P
70 GT10-C100R4-8P
71 GT10-C200R4-8P
72 GT10-C300R4-8P
73 GT01-C10R4-8PL
74 GT01-C10R4-8PC
75 GT01-C30R4-8PC
76 GT01-C100R4-8PC
77 GT01-C200R4-8PC
78 GT01-C300R4-8PC
79 GT10-C02H-9SC
80 GT01-C30R2-6P
81 GT10-C30R2-6P
82 GT11H-C30R2-6P
83 GT01-C30R2-9S
84 GT01-C30R2-25P
85 GT09-C30R2-9P
86 GT09-C30R2-25P
87 GT16H-CNB-42S
88 GT11H-CNB-37S
89 GT16H-C30-42P
90 GT16H-C60-42P
91 GT16H-C100-42P
92 GT16H-C30-32P
93 GT16H-C50-32P
94 GT16H-C80-32P
95 GT16H-C130-32P
96 GT11H-C30-42P
97 GT11H-C60-42P
98 GT11H-C100-42P
99 GT11H-C30
100 GT11H-C60
101 GT11H-C100
102 GT11H-C30-32P
103 GT11H-C50-32P
104 GT11H-C80-32P
105 GT11H-C130-32P
106 GT11H-C15R4-8P
107 GT11H-C15R4-25P
108 GT11H-C15R4-6P
109 GT10-C02H-6PT9P
110 GT15-03HTB
111 GT15-C50VG
112 GT10-RS2TUSB-5S
113 GT09-C30USB-5P
114 GT10-C10EXUSB-5S

ราคา 0 บาท ขาย เครื่องมือ, เครื่องจักรกล, อุตสาหกรรม ขนาด

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร

ประกาศหมดอายุ

ขออภัยประกาศนี้หมดอายุลงแล้ว โปรดใช้วิจารณญาณ ในการติดต่อสอบถาม เช่น ดูวันหมดอายุไปหลายปี หรือมากกว่า 6 เดือนแล้ว

ติดต่อสอบถาม


รหัสประกาศ : 17828
ผู้ประกาศ : หวาน
เบอร์โทรติดต่อ : 0860894867
อีเมล : varaporn@jwtech.co.th
วันที่ประกาศ : 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15:09:44 น.
วันที่หมดอายุ : 30 ธันวาคม 2555
IP : 115.87.64.xxx
เข้าชมวันนี้ 5 ครั้ง เข้าชมรวม 7764 ครั้ง


ส่วนหนึ่งที่คุณอาจจะกำลังค้นหา