สอนเขียนโปรแกรม JAVA ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ลงประกาศฟรี
บริการ การศึกษา » 46386

สอนเขียนโปรแกรม JAVA ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

สอนเขียนโปรแกรม JAVA

เน้น ฝึกคิด ลงมือปฏิบัติ ให้สามารถใช้งานได้ในโลกจริง โดย JAVA เป็นภาษา ที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวางที่สุดในโลก

เรียนอย่างไร เน้น ให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการเรียนอย่างเป็นระบบตั้งและเริ่มต้น ฝึกคิดเชิง ตรรกะ ฝึกคิดแบบ OOP ฝึกคิดแบบ Software Architecture Design เน้นลงมือปฏิบัติ มีการบ้านให้ทำเยอะสนุกสนาน แน่นอน พิเศษ สำหรับ course J104 หากเรียนจบแล้ว ยังเขียนไม่ได้ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน สำหรับ course แบบ เรียนสด*** รายละเอียดตามที่ทางเรากำหนด รายละเอียด

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
เรามี course ที่เหมาะสมและตรงกับของ มหาวิทยาลัยต่อไปนี้ โปรดแจ้งตอนรับสมัครว่าอยู่มหาวิทยาลัยอะไร เพราะแต่มหาวิทยาลัยจะเรียนแตกต่างกันนิดหน่อย ซึ่งเรามี course ที่ทำมาเฉพาะของมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนี้
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- พระจอมเกล้าธนบุรี
- ธรรมศาสตร์
- เกษตร

** ถึงจะเป็น course แบบ self ที่นี้เราดูแลนักเรียนแบบใกล้ชิด สามารถ สอนแยกเป็นรายบุคคล ตาม แต่มหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากมี course self หลายฉบับและการเรียงเรื่อง ของแต่ละมหาวิทยาลัยอาจแตกต่างกัน**

มีCourse ของ JAVA อะไรบ้าง

1 J103 เป็นพื้นฐาน JAVA เทียบเท่าเรียนในมหาวิทยาลัยปี 1-2 ทั้งหมด

2 J104 (Course แนะนำ สำหรับผู้เริ่มต้น) เรียน 16 ครั้ง เน้น การเรียนโปรแกรมพื้นฐานและ การประยุกต์ใช้งานได้จริง ในการทำ โปรแกรม Windows Desktop Application คอสเรียนมีทั้งแบบ SELF และแบบ เรียนสดกับอาจารย์

3 J105 เรียน 16 ครั้ง การเรียนโปรแกรมพื้นฐานและ การประยุกต์ใช้งานได้จริง ในการทำ JAVA Web Application

4 J104-EXTRA เหมือน กับ J104 แต่เนื้อหามีละเอียดมากกว่า ลงลึกกว่าบางเรื่อง เรียน 22 ครั้งครั้งละ 3 ชั่วโมง เฉพาะ Course แบบ SELF

5 J106 เขียนโปรแกรมบน Android

ระยะเวลาที่ใช้เรียน

1zwzJ103 เรียน 8 ครั้งครั้งละ 3 ชั่วโมง

2zwzJ104 เรียน 16 ครั้งครั้งละ 3 ชั่วโมง

3zwzJ105 เรียน 16 ครั้งครั้งละ 3 ชั่วโมง

4zwzJ104-EXTRA เรียน 22 ครั้งครั้งละ 3 ชั่วโมง

J103 เรียนอะไรบ้าง

1zwzครั้ง ที่ 1 รู้จักกับ variable , expression ,การเขียน if-else , การเขียน loop
2zwzครั้ง ที่ 2 รู้จักกับ loop2 loop3 loop4 loop5
3zwzArray ,Method , Static ,Final ,try catch
4zwzMethod , pass by value ,pass by reference
5zwzString , File
6zwzClass + Object
7zwzInterface Inheritance Polymorphism
8zwzGUI
9zwzGeneric ,Collection

J104 เรียนอะไรบ้าง

1zwz8 ครั้งแรกเรียนเหมือน J103
2zwzDatabase Design ,Normalization ,ER Diagram,EER Diagram,โจทย์
3zwzSQL , SELECT ,UPDATE, DELETE,INSERT,WHERE,ORDER BY,DISTINCT,GROUP BY,INNER JOIN,LEFT,RIGHT
4zwzJDBC
5zwzSWING WINDOWS APP WORKSHOP 1
6zwzSWING WINDOWS APP WORKSHOP, Software Process ,MVC 2
7zwzSWING WINDOWS APP WORKSHOP, Layer 3
8zwzNETWORK PROGRAMMING
9zwzPRINTING REPORT GRAPH
10zwzProtobuffer - MessagePack ,Framework

J105 เรียนอะไรบ้าง

1zwz8 ครั้งแรกเรียนเหมือน J103
2zwzDatabase Design ,Normalization ,ER Diagram,EER Diagram,โจทย์
3zwzSQL , SELECT ,UPDATE, DELETE,INSERT,WHERE,ORDER BY,DISTINCT,GROUP BY,INNER JOIN,LEFT,RIGHT
4zwzJDBC
5zwzJAVA WEB APPLICATION WORKSHOP 1, SERVLET
6zwzJAVA WEB APPLICATION WORKSHOP, Software Process ,MVC 2
7zwzJAVA WEB APPLICATION WORKSHOP, Layer 3
8zwzNETWORK PROGRAMMING
9zwzPRINTING REPORT GRAPH
10zwzProtobuffer - MessagePack ,Framework

พื้นฐานของผู้เรียน
คนธรรมดาทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเขียนโปรแกม มาก่อน เราสอนตั้งแต่เริ่มต้นจน ถึงระดับสูง

โปรแกรมที่ใช้
ECLIPSE , Notepad++, MySQL, PhpMyAdmin, Apache, MySQLFront, mysql workbench

เหมาะสำหรับ
1zwzนักศึกษาผู้จบการศึกษาใหม่ๆแต่ขาดความมั้นใจในการทำงาน เรียน Course J104 แล้ว ท่านจะ มีความรู้ทุกอย่างที่ใช้ในโลกการเขียนโปรแกรมทาง ธุรกิจ โดยทั่วไป และนอกจากนี้ ท่านยัง มี portfolio จากตอนทำ Work shop ไว้ประกอบการสมัครงงานหรือเรียนต่อในต่างประเทศอีกด้วย
2zwzนักศึกษาผู้จบการศึกษาใหม่ๆและต้องการหางานทำระดับเทพ เรียน Course J104 + Data Structure + Algorithm จะได้ฝึกฝีมือและได้รับโอกาสในการเข้าทำงาน เป็นโปรแกรมเมอร์ระดับเทพ
3zwzบุคคลที่ต้องการความท้าทายในการเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อฝึกสมองจัดระบบความคิด ให้สามารถเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนที่ใช้งานได้จริง
4zwzบุคคลที่เบื่อในการเรียนเขียนโปรแกรมแล้วเขียนไม่ได้สักที
5zwzนักเรียนนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาการ คอมพิวเตอร์ , คณะวิทยาศาสตร์ , ICT
6zwzคนที่ต้องการเป็นโปรแกรมเมอร์ระดับเทพ ไม่ใช่แค่พอเขียนโปรแกรมได้
7zwzเจ้าของธุรกิจที่สงสัยว่าทำไม programmer มันเขียนโปรแกรมช้าจัง ทำไมงานที่เหมือนจะไม่ยากมันไม่เสร็จสักที
8zwzนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการความรู้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อเพิ่มเกรดการเรียนในหมาวิทยาลัย
9zwzนักเรียน นิสิต นักศึกษา ปริญญาโทที่ต้องทำงานวิจัยและใช้ Computer ในการแก้ปัญหา

ทำไมคุณถึงควรเรียนกับเรา
1zwzสอนโดยอาจารย์ระดับเทพ จบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีประสบการณ์ ทำงานจริง ในโปรเจ็คขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ไม่ใช่ จบคณะ ที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วก็มาส่วนเพราะบางเรื่องถ้าไม่ได้ศึกษามาโดยตรงก็อาจจะ ตอบไม่ได้
2zwzถ้างงหรือสงสัยสามารถสอบถามได้ทันที
3zwzไม่ต้องกลัวไม่เข้าใจ จากนักเรียนทั้งหมดที่ เรียนกับเรามาเรียนทุกครั้ง ทำการบ้านมาส่งทุกรอบ เกือบ 100% สามารถเขียนโปรแกรมได้และนำไปใช้งานได้จริง
4zwzสอนชัดเจนสนุกเข้าใจง่าย ในเบื้อต้น เบื้องกลาง และเบื้องลึก
5zwzเนื้อหาในคอสเรียนสอนครบทุกเทคนิค การคิดในการเขียนโปรแกรมให้ใช้งานได้จริง สำหรับนิสิตนักศึกษาคอสของเราครอบคลุมทั้งหลักสูตรในไทยและต่างประเทศ
6zwzถ้าเรียน J104 คู่กับ Datastructure + Algorithm + PHP จบแล้ว ถ้านักเรียนเทพจริง เราหางานให้ทำได้แทบในทันที
7zwzสอนเขียนโปรแกรมJAVA
8zwzเรียนเขียนโปแกรม JAVAติดต่อ TEL :
085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL : NTPRINTF@GMAILzwzCOM

รายละเอียดสอนเขียนโปรแกรมJAVA
http://expert-programming-tutorzwzcom/detail_course/javazwzphp

ราคา 8,700 บาท บริการ การศึกษา ขนาด

แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร

ประกาศหมดอายุ

ขออภัยประกาศนี้หมดอายุลงแล้ว โปรดใช้วิจารณญาณ ในการติดต่อสอบถาม เช่น ดูวันหมดอายุไปหลายปี หรือมากกว่า 6 เดือนแล้ว

ติดต่อสอบถาม


รหัสประกาศ : 46386
ผู้ประกาศ : สอนเขียนโปรแกรมอัจฉริยะ
เบอร์โทรติดต่อ : 0848800255
อีเมล : ntprintf@gmail.com
วันที่ประกาศ : 13 กรกฎาคม 2557 เวลา 05:01:47 น.
วันที่หมดอายุ : 13 มกราคม 2558
IP : 180.183.240.xxx
เข้าชมวันนี้ 4 ครั้ง เข้าชมรวม 3166 ครั้ง


ส่วนหนึ่งที่คุณอาจจะกำลังค้นหา