ญี่ปุ่น โปรโมชั้น ราคาพิเศษ บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ลงประกาศฟรี
ขาย ท่องเที่ยว,ที่พัก » 48546

ญี่ปุ่น โปรโมชั้น ราคาพิเศษ บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

ญี่ปุ่น โปรโมชั้น ราคาพิเศษ

HB101 โตเกียว COSMOS ภูเขาไฟฟูจิ 5 วัน 3คืน(AAA)เริ่ม 29,900
พิเศษสุดค้ม *พาเที่ยวทุกวัน *เมนูบุฟเฟ่ขาปูยักษ์ * Japanese BBQ+ซูซิ *แช่ออนเซ็น
พักฟูจิ 1คืน โตเกียว 1คืน นาริตะ 1คืน
4-8 / 11-15 /18-22 / 25-29 กzwzยzwz57

HB103 โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ 5 วัน 3 คืน (AAA)เริ่ม 31,900
โดยสายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINE พักฟูจิ 1คืน โตเกียว 1คืน นาริตะ 1คืน
พิเศษสุดค้ม *พาเที่ยวทุกวัน *เมนูบุฟเฟ่ขาปูยักษ์ * Japanese BBQ+ซูซิ *แช่ออนเซ็น
1-5 / 2-6 / 3-7 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 15-19 /16-20 / 17-21 / 22-26 /23-27 /
24-28 /ตzwzค /29 ตzwzคzwz-2พzwzยzwz / 30 ตzwzคzwz-3 พzwzยzwz / 31 ตzwzคzwz-4 พzwzยzwz

HB104 โตเกียว นิกโก้ หมู่บ้านนินจา เอโดะ (AAA)เริ่ม 35,900
พิเศษสุดค้ม *พาเที่ยวทุกวัน *เมนูบุฟเฟ่ขาปูยักษ์ * Japanese BBQ+ซูซิ *แช่ออนเซ็นต้อนรับฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
1-5 / 8-12 / 15-19ตzwzคzwz / 21-25ตzwzคzwz / 22-26 ตzwzคzwz57
29 ตzwzคzwz- 2 พzwzยzwz

HB105 โตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน (AAA)เริ่ม 29,900
พิเศษสุดค้ม *พาเที่ยวทุกวัน *เมนูบุฟเฟ่ขาปูยักษ์ *Japanese BBQ+ซูซิ*แช่ออนเซ็น
ฉลองปิดเทอมและต้อนรับฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เดือนตุลาคม 2557
พักฟูจิ 1คืน โตเกียว 1คืน นาริตะ 1คืน
4-8 /7-11 / 11-15 /14-18 / 18-22 / 21-25 /25-29 ตzwzคzwz57
28 ตzwzคzwz-1 พzwzยzwz

HB106 โตเกียว ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ คามิโกจิ (AAA)เริ่ม 39,900
โตเกียว ฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาอาชิ เขาโอวาคุดานิ ปราสาทมัตสึโมโต้ ฟาร์มวาซาบิ หมู่บ้านมรดกโลก
ชิราคาวาโกะ ลิตเติ้ลเกียวโต ทาคายาม่า วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ
3-8 / 10-15 / 17-22 / 21-26 22-27 ตzwzคzwz57

TG01 โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
เดินทางสบายโดยสายการบิน TG 7 วัน 4 คืน 49,900
โตเกียว ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี โคมไฟยักษ์ วัดอาสากุชะ ช้อปปิ้งชินจูกุ
ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ ชมปราสาทอีกาดำมัตสุโมโต้ และ ฟาร์มวาซาบิ
เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ และ ลิตเติ้ลเกียวโต ทาคายาม่า โอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ถ่ายรูปป้ายโฆษณากูลิโกะ เกียวโต วัดน้ำใส วัดคิโยมิสึ ตื่นตากับเสาโทริอิ พันๆต้น ที่ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ พิเศษ การแช่ออนเซ็น
ทานบุฟเฟ่ขาปูยักษ์
8-14 / 15-21 ตุลาคม 2557

TG02 โอซาก้า โตเกียว เกียวโต วัดทองคินคาคุจิ วัดคิโยมิสึ นาโกย่า (TG) 49,900
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ลิตเติ้ลเกียวโต ทาคายาม่า สัมผัสดินแดนสวิสเซอร์แลนด์ญี่ปุ่น
คามิโกจิปราสาทมัตสึโมโต้ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 โอชิโนะฮักไก โตเกียว
วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ เออนพลาซ่า ชมใบไม้เปลี่ยนสี มีรถ มีไกด์ พาเที่ยวทุกวัน
เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + BBQ JAPAN + แช่ออนเซ็น
7-12 / 25-30 พฤศจิกายน 2557
โตเกียว เกียวโต โอซาก้า 6 วัน3คืน (XJ) 34,900
XJ008 ต้อนรับฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เดือนตุลาคม 2557 THAI AIR ASIA X
นาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ ฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ
โกเท็มบะเอ้าเล็ท ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ออนเซ็นบุฟเฟ่ขาปูยักษ์ โอซิโน๊ะฮักไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ทะเลสาบฮามานา นาโกย่า เกียวโต วัดคิโยมิสึหรือวัดน้ำใส ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ โอซาก้า
25-30 กzwzยzwz /23-28ตzwzคzwz / 27ตzwzคzwz-1พzwzยzwz

โตเกียว เกียวโต โอซาก้า 6 วัน3คืน (XJ) 32,900
XJ009 นาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ ฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ โกเท็มปะเอ้าเล็ท
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 ออนเซ็น บุฟเฟ่ขาปูยักษ์ โอซิโน๊ะฮักไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทะเลสาบฮามานา นาโกย่า
8-13 / 11-16 /20-25 ตzwzคzwz57
28 ตzwzคzwz-2 พzwzยzwz

JAPAN SUNFLOWER ภูเขไฟ 5 วัน 3 คืน (AAA) เริ่มต้น 32,900
ต้อนรับปิดเทอม เดินทางเดือนกันยายน ตุลาคม 2557
Promotion พิเศษเดินทางโดยสายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINE บินตรงสู่โตเกียว (นาริตะ)
พิเศษสุดค้ม *พาเที่ยวทุกวัน *เมนูบุฟเฟ่ขาปูยักษ์ * Japanise BBQ+ซูซิ *แช่ออนเซ็น
เน้นคุณภาพและการบริการ การันตีมีตั๋วเครื่องบิน โรงแรม รถบัส แน่นอนทุกพีเรียด**
พักฟูจิ 1คืน โตเกียว 1คืน นาริตะ 1คืน
10-14 / 17-21 / 24-28 /25-29 / 26-30 กันยายน 57
27กzwzยzwz-1ตzwzคzwz / 1-5 /2-6 /8-12 9-13 / 10-14 ตุลาคม 57
JAPAN AUTUMAN โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ 5 วัน 3 คืน (AAA) 35,900
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ โกเท็มปะเอ้าเล็ท
โอชิโน๊ะฮักไก ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 -พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว -โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ
โตเกียว วัดอาซากุซะ ถนนนาคามิเซ โตเกียวสกายทรี(ถ่ายรูปด้านนอก) โอไดบะ ห้างเออน
พิเศษสุดค้ม *พาเที่ยวทุกวัน *เมนูบุฟเฟ่ขาปูยักษ์ * Japanise BBQ+ซูซิ *แช่ออนเซ็น
พักฟูจิ 1คืน โตเกียว 1คืน นาริตะ 1คืน
14-18 /15-19 /16-20 /17-21 /21-25 /22-26 / 23-27 / 24-28 ตุลาคม 57
29 ตzwzคzwz-2 พzwzยzwz/ 30ตzwzคzwz-3พzwzย
JAPAN COSMOS โตเกียว ภูเขาไฟฟู้จิ 5 วัน 3คืน (AAA) เริ่มต้น 34,900
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ โกเท็มปะเอ้าเล็ท
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-ยามานาคาโกะฟาวเวอร์ปาร์ค–พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-ช้อปปิ้งชินจูกุ
โตเกียว วัดอาซากุซะ ถนนนาคามิเซ โตเกียวสกายทรี(ถ่ายรูปด้านนอก) โอไดบะ ห้างเอออน น
พิเศษสุดค้ม *พาเที่ยวทุกวัน *เมนูบุฟเฟ่ขาปูยักษ์ * Japanise BBQ+ซูซิ *แช่ออนเซ็น
พักฟูจิ 1คืน โตเกียว 1คืน นาริตะ 1คืน
10-14 / 17-21 /24-28 / 25-29 /26-30 กันยายน 57
27กzwzยzwz-1ตzwzคzwz / 1-5 / 2-6 / 8-12 / 9-13 / 10-14 ตุลาคม 57

FUKUOKA-OITA-BEPPU-KUMAMOTO-NAGASAKI (3K) เริ่ม 36,545
โดย JETSTAR AIRWAYS
เมืองตากอากาศ ณ คิวชู ดินแดนเกาะใต้ ที่สวยงามแสนโรแมนติค -ศาลเจ้าดาไซฟุที่มีชื่อเสียงที่สุด
แห่งเมืองฟุกุโอกะ-หมู่บ้านยูฟูอิน - และออนเซน-บ่อน้ำร้อนนรก 1 ใน 8 บ่อ- บ่อทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ
ขึ้นกระเช้าชมปากปล่องภูเขาไฟ ASO -ขึ้นเรือเฟอรารี่ให้อาหารนกนางนวล-และชมปลาโลมาอันแสนน่ารัก
ชมสวนสันติภาพนางาซากิ -หมู่บ้านฮอลแลนด์ ฮุสเทนบอชชมดอกทิวลิปสีสันสดใส
พร้อมนั่งเรือชมรอบเมืองฮุสเทนบอ- ฟูกุโอกะ ทาวเว่อร์ หอคอยเรือนกระจกแห่งเดียวของญี่ปุ่น
ที่สร้างจากการถมทะเล - ช้อปปิ้ง เทนจิน ศูนย์รวมเสื้อผ้า เครื่องสำอางและห้างสรรพสินค้าแห่งเมืองฟุกุโอกะ
อิ่มอร่อยกับ 2 มื้อบุฟเฟ่ต์พิเศษ เมนูขาปูยักษ์ทานไม่อั้น -บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง ยากินิคุ
17 – 21 / 24 - 28 / 26 - 30 กันยายน 57
1 – 5 / 3 – 7 / 8 – 12 / 10 – 14 ตุลาคม 57
29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 57
5 – 9 / 7 – 11 / 12- 16 / 14- 18 พฤศจิกายน 57
28 พฤศจิกายน- 2 ธันวาคม 57

FUJI-TOKYO 5D3N (TG) 41,800
วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ
ช๊อปปิ้งโกเทมบะ เอ๊าท์เลท -ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – โตเกียว - โอชิโน๊ะฮักไค – โอไดบะ- ช๊อปปิ้งย่านชินจุกุ โตเกียว
อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมพิเศษ "โตเกียวดิสนีย์แลนด์" (รวมตั๋วรถไฟ ไป-กลับ) วัดอาซากุสะ –นาริตะ
1zwz พักโรงแรมในโตเกียว 2 คืน
2zwz อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ห์ขาปูยักษ์ไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
3zwz ช็อปปิ้งกระจายย่านชินชูกุ อิออนพลาซ่า โกเท็มบะเอ้าเล็ต
4zwz อาบน้ำแร่ ออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า
24 – 28 กันยายน 2557


AUTUMN TOKYO- OSAKA IN JAPAN 6วัน/4คืน (TG) 53,800
ทะเลสาบฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขานรกโอวาคุดานิ – ช็อปปิ้งกระจายที่โกเท็มบะเอ๊าท์เลตวัดนาริตะ
โตเกียวสกายทรี – วัดอะซากุสะ – ช๊อปปิ้งย่านชินจูกุภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ โอชิโนะ ฮักไก
ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - นั่งรถไฟหัวกระสุนชินกังเซ็น – นาโกย่า
1zwz เที่ยวไม่เหนื่อยกับนั่งรถไฟหัวกระสุนชินกังเซ็น
2zwz อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
3zwz ช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ ย่านช็อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า
4zwz อาบน้ำแร่ ออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า
เดินทาง : วันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2557

HOKKAIDO - HAKODATE IN JAPAN 6D4N (TG) 54,800
หมู่บ้านชาวไอนุ – ฮาโกดาเตะ – นั่งกระเช้าชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – เที่ยวชมเมืองย่านโมโตมาจิ – โกดังอิฐแดง – ทะเลสาบโทยะ
นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟโชวะชินซัง – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – เมืองโนโบริเบ็ตสึ – จิโกกุดานิ เมืองซัปโปโร
ช้อปปิ้งซูซุกิโนะ เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี– โรงงานช็อคโกแลต
ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิ โกจิ
1zwzนั่งกระเช้าชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก
2zwz อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
3zwz อาหารครบทุกมื้อ และ ช๊อปปิ้งกระจายย่านซูซูกิโนะ
4zwz อาบน้ำแร่ ออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า
เดินทาง : 19 - 24 ตุลาคม 2557

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
TEL 02-910-0375 , 02-910-0870
MOBILEzwz 089-6782177 084-4327783
EMAIL : thaitourgroup@gmailzwzcom
Web : wwwzwzthaitourgroupzwzcom

ราคา 29,900 บาท ขาย ท่องเที่ยว,ที่พัก ขนาด

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร

ประกาศหมดอายุ

ขออภัยประกาศนี้หมดอายุลงแล้ว โปรดใช้วิจารณญาณ ในการติดต่อสอบถาม เช่น ดูวันหมดอายุไปหลายปี หรือมากกว่า 6 เดือนแล้ว

ติดต่อสอบถาม


รหัสประกาศ : 48546
ผู้ประกาศ : love2506
เบอร์โทรติดต่อ : 092+3100623
อีเมล : love2278344@gmail.com
วันที่ประกาศ : 04 กันยายน 2557 เวลา 23:23:03 น.
วันที่หมดอายุ : 04 ธันวาคม 2557
IP : 171.99.45.xxx
เข้าชมวันนี้ 2 ครั้ง เข้าชมรวม 2819 ครั้ง


ส่วนหนึ่งที่คุณอาจจะกำลังค้นหา