อบรมเครนหลักสูตรปฎิบัติงานปั้นจั่น โคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ลงประกาศฟรี
บริการ ธุรกิจ » 55309

อบรมเครนหลักสูตรปฎิบัติงานปั้นจั่น โคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

บริษัท มาสเตอร์แมคคาโทรนิคส์ จํากัด ขอเชิญท่านอบรมเครน หลักสูตรการปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

เมื่อท่านอบรมเสร็จตามกำหนดจะได้รับ 1zwz คู่มือประกอบการอบรม 2zwz วุฒิบัตรรับรองการผ่านการฝึกอบรม (กรณีเขาอบรมครบตามเวลาและผ่านการประเมิน) 3zwz อาหารกลางวันและอาหารว่าง (2คร้ัง)
สอบถามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ โทรzwz 02-956-9831โทรสารzwz 02-956-9765
โทรศัพท์zwz081-553-4419 , 089-457-5284
Facebook : https://wwwzwzfacebookzwzcom/masterzwzmechatronics
website : wwwzwzmastercraneandliftzwzcom
ตารางแสดงรายละเอยดในการอบรมของแต่ละหลักสูตร
หลักสูตร ภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ ( ชั่วโมง ) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น
1zwz1 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดป้ันจั่นเหนือศีรษะ ป้ันจั่นขาสูงและป้ันจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น
1zwz2 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคบปั้นจั่นชนิดป้ันจั่นหอสูงรถเรือ ป้ันจั่น 12 ชม /18 ชม
2zwz หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคบปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ 12 ชม
3zwz หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ป้ันจั่น 12 ชม
4zwz หลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่น 3 ชม
เพื่อความปลอดภัยและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ปฏูิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวของกับการ ใช้งานปันจั่น และเพื่อใหการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการสอดคลองกับขัอกำหนดของ การบังคับใ้ชตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บริษัท มาสเตอร์แมคคาโทรนิคส์ จํากัด จึงได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานและใช้งานเครนอย่างปลอดภัย”

ราคา 3,500 บาท บริการ ธุรกิจ ขนาด

แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร

ประกาศหมดอายุ

ขออภัยประกาศนี้หมดอายุลงแล้ว โปรดใช้วิจารณญาณ ในการติดต่อสอบถาม เช่น ดูวันหมดอายุไปหลายปี หรือมากกว่า 6 เดือนแล้ว

ติดต่อสอบถาม


รหัสประกาศ : 55309
ผู้ประกาศ : บริษัท มาสเตอร์แมคคาโทรนิคส์ จำกัด
เบอร์โทรติดต่อ : 089-457-5284
อีเมล : masterlifting@yahoo.com
วันที่ประกาศ : 14 มีนาคม 2558 เวลา 11:11:29 น.
วันที่หมดอายุ : 13 เมษายน 2558
IP : 124.122.166.xxx
เข้าชมวันนี้ 2 ครั้ง เข้าชมรวม 390 ครั้ง


ส่วนหนึ่งที่คุณอาจจะกำลังค้นหา