รับทำบัญชี ราคาถูก แก้ปัญหาสรรพากร ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชีภาษีอากร ปิดบัญชีรายเดือน รายปี ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ลงประกาศฟรี
บริการ บริการ, บัญชี » กรุงเทพมหานคร » 48641

รับทำบัญชี ราคาถูก แก้ปัญหาสรรพากร ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชีภาษีอากร ปิดบัญชีรายเดือน รายปี ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

รับทำบัญชี ราคาถูก แก้ปัญหาสรรพากร ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชีภาษีอากร ปิดบัญชีรายเดือน รายปี ตามมาตรฐานบัญชี ตาม พรบzwz การบัญชีและประมวล

สำนักงานกิจจาภาการบัญชี
โทรzwz087-589-3343 หรือ 082-757-3783 086 8823 814 (08zwz30 - 20zwz30 นzwz) ทุกวัน

รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชีภาษีอากร ปิดบัญชีรายเดือน รายปี ตามมาตรฐานบัญชี ตาม พรบzwz การบัญชีและประมวล
รัษฎากรกำหนด โดยใช้โปรแกรมบัญชีซึ่งได้รับรองจากกรมสรรพากร
บริการด้านบัญชี
ขอบเขตจัดทำและนำส่งรายเดือน/ปี ต่อกรมสรรพากร และ ประกันสังคม
1zwz ทำรายงานหักภาษี ณ ที่จ่าย ของแต่ละเดือน ภายในวันที่ 7 และ 15 ของเดือน ถัดไป (ภzwzงzwzดzwz 1 , 2 , 3 , 53)
2zwzทำรายงานภาษีขายและภาษีซื้อ พร้อมแบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพzwz30) ภายในระยะเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด
3zwzกรอกแบแสดงรายการประกันสังคมและนำส่งประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
4zwzทำภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภzwzงzwzดzwz51) พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
5zwzทำภาษีเงินได้นิติบุคคลปลายปี (ภzwzงzwzดzwz50) พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
6zwzทำภาษีบุคคลธรรมดาปลายปี (ภzwzงzwzดzwz90 , 91) พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
7zwzทำสรุปแบบ (ภzwzงzwzดzwz 1 ก) พร้อมนำส่งกรมสรรพากรภายในเดือน กุมภาพันธ์ชองทุกปี
8zwzบันทึกบัญชีตามมาตรฐารการบัญชี โดยบันทึกในสมุดสายวันเฉพาะ 5 เล่ม ได้แก่ สมุดรายวันทั่วไป , สมุดรายวันรับเงิน , สมุดราย
วันจ่ายเงิน , สุมดรายวันขาย , สมุดรายวันซื้อ
9zwzจัดทำบัญชีแยกประเภททั่วไป เช่น รายละเอียดลูกหนี้ , เจ้าหนี้ , ทรัพย์สินและทะเบียนค่าเสื่อมราคา
10zwzจัดทำงบการเงิน ได้แก่ งบดุล และ งบกำไรขาดทุน zwzงบทดลอง/งบแยกประเภท รายเดือน , รายปี
11zwzจัดทำแบบ สบชzwz3 และ แบบ บอจzwz5 ยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์
บริการตรวจสอบบัญชี
1zwz จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน CPA และ TA
หลักเกณฑ์การกำหนดค่าบริการทำบัญชี
สำนักงานฯ มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าบริการทำบัญชี โดยพิจารณาจากจำนวนเอกสารการจัดทำบัญชีเป็นหลักดังต่อไปนี้ เช่น
เอกสารรับ , เอกสารจ่าย , เอกสารรายการขาย , เอกสารรายการซื้อ เป็นต้น
ทั้งนี้อัตราค่าบริการทำบัญชีดังกล่าว คำนวณจากเวลาที่พนักงานในแต่ละระดับใช้ในการปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดย
พิจารณาจากเหตุผลประกอบดังนี้
1zwzจำนวนเอกสารรายการขาย ,รายการซื้อ , รายการจ่าย , รายการรับ
2zwzจำนวนรายการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร
3zwzจำนวนพนักงานของกิจการ
4zwzเนื้อหาของเอกสารการลงบัญชีและความซับซ้อนของรายการบัญชี
5zwzประเภทธุรกิจและขนาดของกิจการ
6zwzการจัดเรียงเอกสารของลูกค้าก่อนนำส่งให้สำนักงาน

ราคา 1,000 บาท บริการ บริการ, บัญชี ขนาด

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร

ประกาศหมดอายุ

ขออภัยประกาศนี้หมดอายุลงแล้ว โปรดใช้วิจารณญาณ ในการติดต่อสอบถาม เช่น ดูวันหมดอายุไปหลายปี หรือมากกว่า 6 เดือนแล้ว

ติดต่อสอบถาม


รหัสประกาศ : 48641
ผู้ประกาศ : ชวิศา
เบอร์โทรติดต่อ : 086 8823 814
อีเมล : santapon@hotmail.com
วันที่ประกาศ : 07 กันยายน 2557 เวลา 06:51:59 น.
วันที่หมดอายุ : 07 มีนาคม 2558
IP : 171.100.209.xxx
เข้าชมวันนี้ 2 ครั้ง เข้าชมรวม 1418 ครั้ง


ส่วนหนึ่งที่คุณอาจจะกำลังค้นหา